Aktuelt

 • Debatmøde på Herning Bibliotek

  Kom til debatmøde tirsdag d. 20. februar 2018 kl. 17:30 – 20:30 på Herbing Bibliotek, Østergade 8, 7400 Herning, lokale “Kørner 2”. Arrangementet er gratis. Ingen tilmelding. Arrangører: Alternativet og […]

 • 2018 – Indkaldelse til årsmøde og generalforsamling

  BIEN Danmarks årsmøde og generalforsamling afholdes lørdag d. 17. marts 2018 i Kulturhus Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K.. Mødet er åbent for alle og kræver ikke […]

 • Marianne Jelved og Torsten Gejl i BIEN Nordjylland

  BIEN Nordjylland afholdt 22. januar 2018 et debatmøde i Aalborg med deltagelse af Marianne Jelved, folketingsmedlem for De Radikale, og Torsten Gejl, folketingsmedlem for Alternativet. Erik Christensen, der for nylig har […]

 • Erik Christensen i Pakzads Polemik 2018

  Interview med Erik Christensen i Pakzads Polemik i Radio 24syv søndag d. 14. januar 2018, i anledning af hans bog På Vej til Borgerløn fra 2017. Udsendelsen – der har […]

 • Forskningsprojekt i Basic Income Pilots

  Aarhus Universitets forskningsfond har bevilliget 1,5 millioner kroner til et forskningsprojekt, der undersøger forberedelserne til at gennemføre Basic Income pilotprojekter i udvalgte lande. I første omgang fokuseres på forberedelserne i […]

 • På vej til Borgerløn

  Erik Christensen: På vej til Borgerløn – Aktuel idedebat, forlaget Hovedland 2017. Pris 189,95 kr. Se mere om bogen på forlagets hjemmeside.    

Debat

 • Nødvendig eller undergravende? UBI-debatten i Finland og Danmark

  Julie Knutsen Worre har ved Københavns Universitet, Institut for Statskundskab 2017, skrevet speciale om UBI-debatten i Finland og Danmark med titlen: Nødvendig eller undergravende? En komparativ kritisk diskursanalyse af italesættelsen af borgerløn i Danmark og Finland. Et kort resumé af specialet: Trods den voksende interesse for borgerløn verden over, har idéen ikke for alvor vundet fodfæste i den brede offentlige debat i Danmark, hvor den ofte fremstilles som en verdensfjern utopi og undertiden anvendes som et skældsord i politiske debatter. Dette står i skarp kontrast til Finland, hvor et nationalt pilotforsøg med borgerløn blev skudt i gang den 1. januar […]

  (0)

 • Basic Income (”Borgerløn”) in Denmark – Status and Challenges in 2017

  Read the article in Danish. By Erik Christensen. Disposition for the status report To understand the present, one must always know something about the past. Therefore, a short history about basic income in Denmark. Next, an orientation about the ”Borgerlønsbevægelsen”, BIEN Denmark and the current basic income debate. Why was basic income on the political agenda in Denmark in 2016? A window opened after the Danish welfare state had changed into a competitive state. If basic income is to gain support in the future in the trade union movement and among the left-wing parties, it must be connected with a […]

  (0)

 • Borgerløn i Danmark – status og udfordringer i 2017

  Læs artiklen på engelsk. Af Erik Christensen. Erik Christensen har for nylig udgivet bogen På Vej til Borgerløn, på forlaget Hovedland. Disposition for statusrapporten: For at forstå nutiden må man altid vide noget om fortiden. Derfor et kort rids af borgerlønnens historie i Danmark. Dernæst en orientering om Borgerlønsbevægelsen, BIEN Danmark og den aktuelle borgerlønsdebat. Hvorfor kom borgerløn igen på den politiske dagsorden i Danmark 2016? Et vindue åbnede sig på baggrund af, at den danske velfærdsstat havde ændret sig til en konkurrencestat. Hvis borgerlønsideen i fremtiden skal vinde tilslutning i fagbevægelsen og blandt venstrefløjspartier må den forbindes med en […]

  (0)

 • Rettigheder og pligter hænger sammen – men hvordan?

  Af Erik Christensen. Når der diskuteres arbejdsmarkeds- og socialpolitik, hører man altid, at politikkens grundlag er princippet om ret og pligt. Hvis man modtager dagpenge eller kontanthjælp, har man altid pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, pligt til aktivering eller at udføre et nyttejob, som det hedder i dag. Hvis nogen problematiserer eller benægter det, stiller man sig uden for det gode selskab, ja så antaster man hele den danske arbejdsmarkeds- og socialmodel. Det er både regering og opposition enige om. Man har tilsyneladende fundet et slogan, som alle må bøje sig for. Ingen synes at kunne skyde […]

  (0)