Aktuelt

 • UBI Nordic konferencen Reykjavik 2017

  Den næste nordiske konference om basisindkomst afholdes af BIEN Iceland i Reykjavik d. 31. august – 1. september 2017 med titlen: Basic Income and the Nordic Welfare Model – Reykjavik […]

 • På vej til Borgerløn

  Til august 2017udgiver Erik Christensen en ny bog om borgerløn: På vej til Borgerløn – Aktuel idedebat på forlaget Hovedland. Bogen koster 199 kr. og kan forudbestilles og bliver tilsendt uden […]

 • 2017 – Generalforsamling

  Referat fra BIEN Danmarks generalforsamling lørdag d. 25. marts 2017 i Kulturhus Indre By, Charlotte Ammundsens Plads, København. 1: Valg af dirigent Johannes Lund blev valgt som dirigent og Michael […]

 • 2017 – Beretning

  Årsberetning for BIEN Danmark 2016 Bestyrelsen Bestyrelsen har bestået af: Formand: Dorte Kolding Næstformand: Helle Wisbech internationale sekretærer: Karsten Lieberkind, Jon Seemann Pedersen Sekretær og kasserer: Michael Husen Øvrige bestyrelsesmedlemmer: […]

Debat

 • Kommentar til lederen “Bien og pengetræet” i Nordjyske

  Borgerløn. Lederen i Nordjyske spørger 26/2 2017, om alle danskere skal til at være statsansatte. Det er konsekvensen ifølge Nordjyske, hvis man skulle følge tankerne bag et forsøg med ubetinget basisindkomst i Finland. Forsøget indbærer, at 2000 udvalgte finnere på overførselsindkomst i stedet får udbetalt 10.000 kr. om måneden. Får de job i forsøgsperioden må de beholde 4.000 kr af beløbet. Man vil følge de udvalgte og se, hvordan de klarer sig og sammenligne resultaterne med folk i eksisterende aktiverings ordninger og kontanthjælp. Lederen konkluderer, at en implementering af dette i Danmark er en drøm, der aldrig kan realiseres – […]

  (0)

 • Universel borgerløn og reel marginalskat

  Af Jens Wamsler. Hvorfor skal borgerlønnen være universel? Foreningen Bien Danmarks formål er indførelse af borgerløn i Danmark som en ubetinget basisydelse til alle borgere i landet. At basisydelsen skal være ubetinget betyder, at den skal udbetales til alle, rig som fattig, uden en forudgående behovsvurdering. Den skal være universel. For at kunne udbetale samme borgerløn til alle skal der opkræves mere. Der vil alt andet lige skulle opkræves ca. 25 pct. ekstra af de personlige indkomster i skat for at finansiere en borgerløn til alle over 18 år på 6.000 kr. om måneden. Det kan forekomme underligt, at man […]

  (3)

 • Fagforeninger og basisindkomst

  Af Erik Christensen. Der er behov for en seriøs debat om fagbevægelsens forhold til borgerløns-/basisindkomst- tanken. Det bliver et emne på BIEN Danmarks årsmøde 25. marts 2017. Her er mit bud på nogle af de relevante problemstillinger: I: Hvilke problemer på arbejdsmarkedet og hos fagforeningerne kunne en ubetinget basisindkomst være med til at løse? 1.    Hvis en lønarbejder i dag er utilfreds med sin arbejdsplads, kan han som regel ikke med en vis økonomisk sikkerhed forlade sit arbejde.  Med en garanteret basisindkomst vil lønarbejdere enkeltvis og kollektivt have lettere ved at kunne sige fra overfor en arbejdsgiver. Basisindkomsten virker som […]

  (7)

 • Den korrupte rentier kapitalisme II – en diskussion af Guy Standings nye bog

  Af Erik Christensen. I forlængelse af mit tidligere blog-indlæg, hvor jeg præsenterede Guy Standings nye bog The Corruption of Capitalism. Why Rentiers Thrive And Work Does not Pay se http://basisindkomst.dk/den-korrupte-rentier-kapitalisme-i-en-praesentation-af-guy-standings-nye-bog/, vil jeg her komme med et oplæg til en diskussion af bogen.  Guy Standing (GS) bringer debatten og kampen for basisindkomst et meget væsentligt skridt fremad med sin bog: ”The Corruption of Capitalism. Why Rentiers Thrive And Work Does Not Pay” (2016). For det første uddyber han væsentligt sin tidligere prekariatsanalyse ved at sætte den ind i en generel kapitalismeanalyse. For det andet foreslår han, at basisindkomstspørgsmålet (UBI) bliver formuleret som et […]

  (1)

 • Argumentation for en frivillig borgerløn – set i et civilsamfundsperspektiv

  Af Carl Christensen. Borgerløn – argumenter for og imod Den ubetingede borgerløn (UBI) forekommer mig lidt kunstig, også efter at jeg har forsøgt at sætte mig ind i de forskellige modeller. Hvorfor skal den være ubetinget for alle? Vel i virkeligheden blot for at leve op til et abstrakt universel-begreb. På den måde bliver borgerløn så at sige en kunstig fastholden af, at vi alle har lige muligheder. Og det tilgodeser vel mest et abstrakt retfærdighedsbegreb. Jeg indrømmer gerne, at jeg måske ikke har sat grundigt i argumenterne for UBI, så jeg vil godt belæres og evt. ændre holdning. Desuden, […]

  (5)