2001 – Nyhedsbrev november

NYHEDSBREV NR. 1 • NOVEMBER 2001

 

KÆRE MEDLEM OG BORGERLØNSSYMPATISØR

Borgerlønsbevægelsen arbejder med en række opgaver og projekter, som vi håber bærer de første frugter allerede i 2001, bl.a. bestræbelsen på nye beregninger af en borgerlønsreform samt udarbejdelsen af en antologi om borgerløn i samarbejde med forlaget Tiderne Skifter. Disse og andre projekter og nyheder vil du blive orienteret om i nærværende nyhedsbrev, som vi håber fremover kan få en relativt fast udgivelsesfrekvens for at holde kontakten mellem bevægelsens bestyrelse og medlemmer ved lige. Den hurtigste form for orientering om Borgerlønsbevægelsens virke vil dog fortsat være hjemmesiden, der netop er ved at blive relanceret, og som fra nu af blive opdateret, så snart der er nyheder af den ene eller anden art. Kommentarer, spørgsmål og forslag er velkomne til Nyhedsbrevet såvel som på hjemmesiden, hvor vi har oprettet en brevkasse til samme formål.

Rune Engelbreth Larsen

Formand for Borgerlønsbevægelsen

 

ØKONOMISKE BEREGNINGER AF BORGERLØNSMODELLER

Borgerlønsbevægelsen har siden medio 2000 arbejdet med tre forskellige modeller for konkretisering og finansiering af en borgerlønsreform efter forslag af henholdsvis Henning Jakobsen, Morten Damsgaard-Madsen og Bruno Jerup. Borgerlønsbevægelsen har ikke én samlet model for borgerlønnens størrelse eller finansiering, men ønsker at bevare bevægelsens bredde og være åben over for en række forskellige muligheder, når en borgerlønsreform skal realiseres.

De foreløbig tre modeller findes skitseret på hjemmesiden (www.borgerloen.dk) – de er næppe statiske og heller ikke udtømmende forklaret, men giver et godt fingerpeg om, hvor det bærer hen ad. Formålet med modellerne er at få foretaget omfattende nationaløkonomiske beregninger på Økonomiministeriets Lovmodel eller tilsvarende systemer, udfra hvilke disse og andre modeller så atter kan justeres, så vi kan nå frem til en eller flere gennemarbejdede modeller. Af samme grund skal de respektive modellers borgerlønssatser og finansieringsdele ikke ses som endelige bud, men som oplæg til videre justeringer.

I den allernærmeste fremtid vil det blive afklaret, om vi får lov til at foretage beregninger på Økonomiministeriets Lovmodel, og i givet fald hvor mange modeller, vi kan få kørt – så snart der foreligger en afklaring, vil det blive offentliggjort på hjemmesiden.

 

MEDLEMSKAB OG KONTINGENT

Ikke alle har husket at indbetale kontingentet for 2001, så hvis du hører til de glemsomme, så send en check til sekretariatet eller indbetal 125 kr. til girokonto 1-691-9241 (ved bankoverførsel: reg.nr. 1199). Som det fremgår af hjemmesiden, kan man gratis få B-medlemskab, hvis man opgiver sin email-adresse; man vil imidlertid i så fald alene modtage Nyhedsbrevet pr. email. Og kun ved indbetaling af kontingentet, har man også stemmeret til landsmødet. Støttebeløb er naturligvis også velkomne på ovennævnte girokonto …

 

ANTOLOGI OM BORGERLØN UNDER UDARBEJDELSE

Borgerlønsbevægelsen har taget initiativ til udgivelsen af en antologi med forskellige indfaldsvinkler til begrebet borgerløn. Følgende 11 essays er skrevet og p.t. til gennemsyn hos forlaget Tiderne Skifter m.h.p. en potentiel udgivelse i slutningen af 2001:

Borgerløns-debattens historie i Danmark (af Erik Christensen)
Til arbejdet, liv eller død? (af Tørk Haxthausen)
Borgerløn er i konflikt med globaliseringen (af Niels I. Meyer)
Borgerløn i en transnational verden (af Ellen Brun)
Borgerløn i forskellige udformninger som redskab til ændringer af velfærdssamfundet (af Axel Mossin)
Vi må kræve retten til fritiden tilbage (af Knud Vilby)
Integration og borgerløn (af Souhail Ibrahim)
Borgerløn og kønskamp (af Bente Schwartz)
Kan borgerlønnen sikres i Grundloven? (af Mikael Witte)
Når kuren forværrer sygdommen (af Per Sørensen)
En humanistisk borgerlønsreform (af Rune Engelbreth Larsen)

Antologien har arbejdstitlen OPRØR FRA BREDDEN – BORGERLØNNENS AKTUALITET. Når en udgivelsesdato foreligger, vil den kunne købes i boghandler eller forudbestilles direkte hos Borgerlønsbevægelsen.

 

BORGERLØNSDEBAT I EKSTRA BLADET

Rune Engelbreth Larsen, formand for Borgerlønsbevægelsen skriver i en kronik i Ekstra Bladet den 10.9. bl.a.: »Lad os skære igennem al valgflæskets tilfældige lappeløsninger og turde tænke længere – lad os få borgerlønnen på dagsordenen igen som et visionært alternativ til tvangen, og som et bud på en solidarisk reform af det danske samfund i det 21. århundrede.«

Sekretariatschef i Dansk Metal skriver i en svar-kronik hertil i Ekstra Bladet den 2.10. bl.a.: Borgerløn burde »være uønsket i Danmark, for vi vil ikke afskaffe friheden, ligheden og demokratiet i vores dejlige velfærdssamfund.«

Førstnævnte kronik og uddrag af svarkronikken samt læserbrevsreaktioner findes offentliggjort på hjemmesiden (i lighed med en række andre kronikker og debatindlæg om borgerløn).

print