Category Archives: Finansiering

Borgerløn og pengestrøm

Af Søren Skogstad Nielsen. Vedrørende diskussionen om borgerlønsfinansiering: Borgerløn tages ikke fra ’samfundskagen’. Borgerløn drejer sig om en beskeden ændring af pengestrømmen gennem samfundet. – Finansieres den alene ved personskatterne, betyder det at der strømmer lidt færre penge ind og ud af de ‘tykke’ pengepunge. Og lidt flere penge ind og ud af de ’slunkne’ pengepunge. – Finansieres den ved […]

» Read more

Indførelse af borgerløn

Af Jens Wamsler. En kortfattet præsentation af to modeller: dels en borgerløn, der kunne indføres allerede fra næste år, og dels en trinvis indførelse af borgerløn over 10 år.   Borgerløn, som kan indføres fra næste år En borgerløn, der skal kunne indføres fra næste år, må være på et beskedent niveau, give plads til supplerende ydelser til dem, der […]

» Read more

Universel borgerløn og reel marginalskat

Af Jens Wamsler. Hvorfor skal borgerlønnen være universel? Foreningen Bien Danmarks formål er indførelse af borgerløn i Danmark som en ubetinget basisydelse til alle borgere i landet. At basisydelsen skal være ubetinget betyder, at den skal udbetales til alle, rig som fattig, uden en forudgående behovsvurdering. Den skal være universel. For at kunne udbetale samme borgerløn til alle skal der […]

» Read more

Bortfalder alle overførselsindkomster?

Af Jens Wamsler. Hvad sker der med eksisterende overførselsindkomster, hvis vi indfører UBI? Forslag: 1. Overførselsindkomster, som er uafhængige af en tidligere arbejdsindkomst. Overførselsindkomster, som er uafhængige af en tidligere arbejdsindkomst, er sociale pensioner, kontanthjælp og SU. Disse ydelser vil naturligvis bortfalde, når man indfører UBI.   2. Overførselsindkomster, som er afhængige af en tidligere arbejdsindkomst. Overførselsindkomster, der er afhængige […]

» Read more

Eksport-Investerings-UBI-modellen

Af Søren Ekelund Antagelser – Eksport-Investerings-UBI-modellen – Finansiering af Ubetinget Basisindkomst (UBI) på omkring 20.000 kr./måned, med afledte effekter – 150218-1SOE (soe@01ai.dk / +45 20730028) Modellen som regneark – downloades her Bemærk at dette stadig er en hastigt udført og overslagsmæssig, men dog nøje overvejet, skitseberegning af UBI – fejl og mangler er dermed absolut mulige, og kritik modtages gerne […]

» Read more

Kim Petersens model

Af Kim Petersen Modellen som regneark – downloades her BasisYdelses-modellen her, bygger grundlæggende på Negativ-Skat modellen som Per Sørensen oprindeligt har lavet, baseret på tal fra 2010. Den her præsenterede model er udvidet med en del variable, som man kan justere på, hvorved også resultaterne kan falde forskelligt ud.

» Read more
1 2