Category Archives: Finansieringsmodeller

Jens Wamslers model

En model for at indføre borgerløn i Danmark Af Jens Wamsler. Opdateret januar 2018. Tilhørende regneark: Borgerløn Makro 2018 og Borgerløn Mikro 2018. I dette notat beskrives en model for at indføre borgerløn i Danmark. Det skal understreges, at der her er tale om en model til at indføre borgerløn i Danmark og ikke en model for, hvordan et fremtidigt […]

» Read more

Universel borgerløn og reel marginalskat

Af Jens Wamsler. Hvorfor skal borgerlønnen være universel? Foreningen Bien Danmarks formål er indførelse af borgerløn i Danmark som en ubetinget basisydelse til alle borgere i landet. At basisydelsen skal være ubetinget betyder, at den skal udbetales til alle, rig som fattig, uden en forudgående behovsvurdering. Den skal være universel. For at kunne udbetale samme borgerløn til alle skal der […]

» Read more

Bortfalder alle overførselsindkomster?

Af Jens Wamsler. Hvad sker der med eksisterende overførselsindkomster, hvis vi indfører UBI? Forslag: 1. Overførselsindkomster, som er uafhængige af en tidligere arbejdsindkomst. Overførselsindkomster, som er uafhængige af en tidligere arbejdsindkomst, er sociale pensioner, kontanthjælp og SU. Disse ydelser vil naturligvis bortfalde, når man indfører UBI.   2. Overførselsindkomster, som er afhængige af en tidligere arbejdsindkomst. Overførselsindkomster, der er afhængige […]

» Read more

Eksport-Investerings-UBI-modellen

Af Søren Ekelund Antagelser – Eksport-Investerings-UBI-modellen – Finansiering af Ubetinget Basisindkomst (UBI) på omkring 20.000 kr./måned, med afledte effekter – 150218-1SOE (soe@01ai.dk / +45 20730028) Modellen som regneark – downloades her Bemærk at dette stadig er en hastigt udført og overslagsmæssig, men dog nøje overvejet, skitseberegning af UBI – fejl og mangler er dermed absolut mulige, og kritik modtages gerne […]

» Read more

Kim Petersens model

Af Kim Petersen Modellen som regneark – downloades her BasisYdelses-modellen her, bygger grundlæggende på Negativ-Skat modellen som Per Sørensen oprindeligt har lavet, baseret på tal fra 2010. Den her præsenterede model er udvidet med en del variable, som man kan justere på, hvorved også resultaterne kan falde forskelligt ud.

» Read more

Syntesetanken

Syntesetanken er en ide om en samfundsreform bestående af 3 dele: 1. en pengereform, 2. indførelse af fuld grundskyld, og 3. indførelse af en basisindkomst til alle. Finansiering af basisindkomsten vil ske bl.a. gennem provenuet fra grundskylden. Ideen er beskrevet i debatoplægget “Bæredygtig Demokratisk Markedsøkonomi” fra 2012 af Mikkel Klinge Nielsen, Erik Christensen, Uffe Madsen, Lars Bækgaard, Wolmer Møller, Jakob […]

» Read more