Category Archives: Årsmøder

2017 – Indkaldelse til årsmøde og generalforsamling

BIEN Danmarks årsmøde og generalforsamling afholdes lørdag d. 25. marts 2017 i Kulturhus Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K.. Mødet er åbent for alle og kræver ikke tilmelding – men af hensyn til planlægningen vil vi alligevel blive glade for en email til sekretariat@basisindkomst.dk. Dagens program: 11.00 – 12.15: Generalforsamling med flg. dagsorden: Valg af dirigent Formandens […]

» Read more

2016 – Årsmøde

Referat fra debatten på årsmødet i BIEN Danmark, 5. marts 2016 på RUC. Godt fyrre mennesker var mødt op for at debattere væsentlige spørgsmål om UBI og foreningen BIEN Danmarks fremtidige arbejde. Der var tre grupper af spørgsmål. Nedenstående er en sammenskrivning af svarene fra grupperne. Da der ikke var lagt op til, at man i grupperne skulle blive enige, […]

» Read more

2014 – Årsmøde og generalforsamling

  Referat af årsmødet i BIEN Danmark den 1. marts 2014 kl. 13-17 i Vanløse Kulturhus 1. Oplæg ved Josephine Fock, Alternativet: For og imod en ubetinget basisindkomst – set ud fra Alternativets værdigrundlag. Det nye parti “Alternativet”, som er startet af tidligere kulturminister Uffe Elbæk, er i gang med en høringsproces i form af “politisk folkelige laboratorier”, der skal […]

» Read more

2014 – Beretning

Beretning til BIEN Danmarks årsmøde den 1. marts 2014 i Vanløse   Bestyrelsen Bestyrelsen har bestået af: Formand: Erik Christensen. Næstformand og international sekretær: Karsten Lieberkind. Sekretær og kasserer: Michael Husen. Desuden Ebbe Lauridsen, Per Sørensen, Benét Hermind og Dorte Kolding. Benét Hermind er udtrådt af bestyrelsen på grund af arbejdspres. Bestyrelsesmøder i det forløbne år Der er kun blevet […]

» Read more

2013 – Beretning

Beretning til BIEN Danmarks årsmøde den 9. marts 2013 i Vanløse Bestyrelsesmøder i det forløbne år Bestyrelsen har holdt et par møder over Skype og et fysisk møde i juni med et medlem (Erik Lang), som har udarbejdet nogle tanker (model) for, hvorledes man kunne koble borgerløn og lokalsamfund for at styrke en lokal erhvervspolitik. Muligheder, forhindringer og perspektiver i […]

» Read more

2013 – Årsmøde og generalforsamling

Referat af årsmødet i BIEN Danmark den 9. marts 2013 kl. 13-16 i Vanløse Kulturhus 1        Oplæg ved Karsten Lieberkind om det europæiske borgerinitiativ Karsten indledte med at sige et par ord om Per Sørensen i anledning af, at han fratræder sit mangeårige hverv som sekretær og kasserer. Som ledetråd valgte han at fremhæve Pers aldrig svigtende humor og sjældne […]

» Read more

2012 – Beretning

Beretning til Borgerlønsbevægelsens generalforsamling 3. marts 2012 Vedtægtsændring: På sidste generalforsamling den 26. febr. 2011 blev bestyrelsen pålagt at komme med et forslag til vedtægtsændring, hvor man i så vid udstrækning som muligt erstatter ordet borgerløn med basisindkomst. Bestyrelsen har til denne generalforsamling udarbejdet et forslag, som er udsendt og forelagt til diskussion og vedtagelse på dette møde. Bestyrelsesmøder: Bestyrelsen […]

» Read more

2012 – Årsmøde og generalforsamling

Marts 2012 Referat af årsmøde: Foreningens årsmøde og generalforsamling afholdtes den 3. marts 2012 på Kulturcenter, Vanløse Mødet startede kl. 13 med at Ebbe Lauridsen bød velkommen til de fremmødte og præsenterede Margit Kjeldgaard, der derefter fik ordet som første oplægsholder. Margit Kjeldgaard havde en række kritiske bemærkninger til den finansieringsmodel, der findes på foreningens hjemmeside, men trak disse tilbage […]

» Read more

2011 – Årsmøde og generalforsamling

Foreningens årsmøde og generalforsamling afholdtes den 26. februar på Tietgen-skolen, Odense. Mødet startede kl. 13 med at Johannes Lund bød velkommen til de fremmødte ca. 25 deltagere og efter en præsentationsrunde gav ordet uil den første indlægsholder Jørg Gaugler. Jørg Gauglerindledte med en historisk gennemgang af, hvorledes demokratiet i Danmark gradvist har udviklet sig siden 1849, men problematiserede den efter […]

» Read more
1 2 3