Category Archives: Årsmøder

2010 – Referat af årsmøde

Foreningens årsmøde og generalforsamling afholdtes den 27. februar 2010 i Kulturhus Indre By, København. Mødet startede kl. 13 med at Per Sørensen bød velkommen til Bruna Pereira og Marcus Vinicius fra Brasilien, som i forbindelse med et ophold i Europa havde stillet sig til rådighed for BIEN Danmark for at fortælle om det arbejde, de udfører som et pilotprojekt for […]

» Read more

2010 – Indbydelse til årsmøde

Årsmødet afholdes i år lørdag den 27. februar 2010 kl. 13.00 i Kulturhuset Indre by Charlotte Ammundsens plads 3 1359 København K med følgende program: kl. 13.00 Basisindkomst i Brasilien: Bruna Augusto Pereira og Marcus Vinicius vil fortælle om de projekter, de står i spidsen for i Brasilien. Bruna leder programmet NPO ReCivitas i området Quatinga Velho, hvor der er […]

» Read more

2009 – Referat af årsmøde

Foreningens årsmøde afholdtes den 2. maj i Vejby, med Karsten Lieberkind som vært. Mødet startede kl. 13 med Karstens oplæg om nogle principielle overvejelser om borgerlønstankens placering i den samfundsmæssige diskurs. Karsten tog udgangspunkt i opfattelsen af, at kontraktteorier og andre hypotetiske modeller kan være et meget godt redskab til at anskueliggøre komplekse problemstillinger i samfundet, og at man ved […]

» Read more

2008 – Referat, årsmøde

Foreningens årsmøde afholdtes den 1. marts i København, hvor MERKUR Bank velvilligst havde tilbudt sig som vært for os. Årsmødet var relativt velbesøgt – 25-30 deltagere, der med interesse påhørte bankens formand Morten Gunge og dens direktør Lars Pehrson redegøre henholdsvis for ideerne bag bankens grundlæggelse dens funktion til Rudolf Steiners tregrening og for den praktiske realisering af idegrundlaget med […]

» Read more

2007 – Referat af årsmøde

Foreningens årsmøde og generalforsamling blev afviklet lørdag den 24. marts 2007 på Brandbjerg Højskole. Som indledning til mødet holdt cand. mag. Allan Christiansen et veloplagt og spændende foredrag om den tyske sociolog Ulrich Becks samfundstanker og dennes tilgang til begrebet borgerløn. Ulrich Beck går ikke ind for en betingelsesløs basisindkomst, fordi det er hans opfattelse, at det tjener mennesket bedst […]

» Read more

2006 – Medlemsbrev februar

Til vore medlemmer: Foreningens årsmøde afholdtes den 28/1 2006 i København, og vedlagt finder du det formelle referat, herunder formandens beretning for 2005 samt foreningens regnskab med revisionsbemærkninger. Vi havde indbudt to gæster: MatsHöglund, der står i spidsen for vores svenske søsterorganisation, fortalte om, hvordan man på den anden side af Øresund forholder sig til borgerlønstanken, og specielt redegjorde for […]

» Read more

2006 – Referat af årsmøde

Referat af generalforsamlingen den 28/1 2006: Til stede fra bestyrelsen:Karsten, Peter, Johannes, Per, Erik, Henning og Tina Øvrige:Jens Skov, Unni Lise Paus, Vibeke Sjøberg, Martin Michelsen, Gunna Starck og Peter Forsing. 1)Per Sørensen blev valgt som dirigent 2)Beretningen blev fremlagt skriftligt, kommenteret af Johannes Lund og debatteret af de fremmødte. Taget til efterretning (se bilag 1) 3)Regnskabet blev godkendt (se […]

» Read more

2006 – Indbydelse til årsmøde

Årsmøde afholdes lørdag, den 28. januar 2006 i Indre By Medborgerhus Ahlefeldtsgade 33 1359 København K Lokale 1, 1. sal (se omstående bykort) med følgende program: kl. 12.30 Generalforsamling: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning, som forelægges til godkendelse 3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag: forslag skal være sekretariatet i hænde senest 14. januar 06 […]

» Read more

2005 – Indbydelse til årsmøde

Indbydelse til årsmøde:   Årsmøde afholdes lørdag, den 22. januar 2005 på: Tietgenskolen, Indgang B, lokale 052,Ejlskovgade 3, Odense C. (se bykort nedenfor) med følgende program: kl. 12.30 Generalforsamling: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning, som forelægges til godkendelse 3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse at kontingent 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg […]

» Read more

2004 – Nyhedsbrev marts

NYHEDSBREV NR 2004/1 • Marts 2004   Landsmødet: Den 31. januar afholdtes Landsmøde 2004 og generalforsamling på Brandbjerg Højskole. 1Til dirigent valgtes Søren Kæstel 2Formanden, Søren Kæstel aflagde beretning (vedlagt) 3Kassereren, Per Sørensen aflagde regnskab for 2003 , der udviste et underskud på kr. 6.542,30. bl.a. på grund af svigtende indtægter ved foredragsvirksomhed. Regnskabet godkendtes 4Indkomne forslag a)En borgerlønsmodel udarbejdet […]

» Read more
1 2 3