Category Archives: Årsmøder

2006 – Referat af årsmøde

Referat af generalforsamlingen den 28/1 2006: Til stede fra bestyrelsen:Karsten, Peter, Johannes, Per, Erik, Henning og Tina Øvrige:Jens Skov, Unni Lise Paus, Vibeke Sjøberg, Martin Michelsen, Gunna Starck og Peter Forsing. 1)Per Sørensen blev valgt som dirigent 2)Beretningen blev fremlagt skriftligt, kommenteret af Johannes Lund og debatteret af de fremmødte. Taget til efterretning (se bilag 1) 3)Regnskabet blev godkendt (se […]

» Read more

2006 – Indbydelse til årsmøde

Årsmøde afholdes lørdag, den 28. januar 2006 i Indre By Medborgerhus Ahlefeldtsgade 33 1359 København K Lokale 1, 1. sal (se omstående bykort) med følgende program: kl. 12.30 Generalforsamling: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning, som forelægges til godkendelse 3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag: forslag skal være sekretariatet i hænde senest 14. januar 06 […]

» Read more

2005 – Indbydelse til årsmøde

Indbydelse til årsmøde:   Årsmøde afholdes lørdag, den 22. januar 2005 på: Tietgenskolen, Indgang B, lokale 052,Ejlskovgade 3, Odense C. (se bykort nedenfor) med følgende program: kl. 12.30 Generalforsamling: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning, som forelægges til godkendelse 3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse at kontingent 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg […]

» Read more

2004 – Nyhedsbrev marts

NYHEDSBREV NR 2004/1 • Marts 2004   Landsmødet: Den 31. januar afholdtes Landsmøde 2004 og generalforsamling på Brandbjerg Højskole. 1Til dirigent valgtes Søren Kæstel 2Formanden, Søren Kæstel aflagde beretning (vedlagt) 3Kassereren, Per Sørensen aflagde regnskab for 2003 , der udviste et underskud på kr. 6.542,30. bl.a. på grund af svigtende indtægter ved foredragsvirksomhed. Regnskabet godkendtes 4Indkomne forslag a)En borgerlønsmodel udarbejdet […]

» Read more

2001 – Referat af landsmøde

Referat af borgerlønsbevægelsens landsmøde den 28. april 2001 på Brandbjerg Højskole Formanden, Morten Damsgård Madsen, bød velkommen og redegjorde for arbejdsgruppens arbejde, som først og fremmest har været koncentreret om at få opstillet økonomiske modeller, med det formål at påvise, at en borgerløn rent økonomisk lader sig gennemføre i modsætning til, hvad økonomiministeriet beregnede i 1993. Udvalgets arbejde har resulteret […]

» Read more
1 2 3