Category Archives: Generalforsamlinger

2007 – Formandens beretning

Borgerlønsbevægelsens generalforsamling 24/3 2007 Formandens Beretning: Møder: Siden generalforsamlingen 28/1 2006 i København, har bestyrelsen holdt møde på Brandbjerg Højskole 25/2, 7/4, 12/8, 30/9 og 18/11 samt et møde i Kbh. 9/6. FU har før hvert møde holdt planlægningsmøder på Skype. Per Sørensen har forsøgt et samarbejde med Grundtvigs Højskole i Hillerød angående et større arrangement omkring indeværende generalforsamling/årsmøde. Interessen […]

» Read more

2007 – Referat af årsmøde

Foreningens årsmøde og generalforsamling blev afviklet lørdag den 24. marts 2007 på Brandbjerg Højskole. Som indledning til mødet holdt cand. mag. Allan Christiansen et veloplagt og spændende foredrag om den tyske sociolog Ulrich Becks samfundstanker og dennes tilgang til begrebet borgerløn. Ulrich Beck går ikke ind for en betingelsesløs basisindkomst, fordi det er hans opfattelse, at det tjener mennesket bedst […]

» Read more

2005 – Referat af årsmøde

Nyhedsbrev 2005/1 Årsmødet den 22.jan. 2005 i Odense. Referat af generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent, referent samt stemmetællere:Henning Jakobsen blev valgt som dirigent, Erik Christensen som referent. Poul Gunder Nielsen og Per Sørensen blev valgt som stemmetællere. 2. Formandens beretning: Jørg Gaugler aflagde beretning (se vedhæftede skriftlige beretning). Beretningen foranledigede en debat om, hvorvidt arbejdet i bestyrelsen havde været fokuseret […]

» Read more

2005 – Medlemsbrev januar

Til vore medlemmer: Generalforsamlingen på årsmødet i Odense, 22. januar 2005 Bestyrelsen har modtaget følgende forslag til vedtægtsændring til behandling under dagsordenens punkt 4: § 6. Bestyrelsen Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 12 medlemmer, der vælges for et år af gangen på generalforsamlingen. Afstemningen er skriftlig. Hver stemmeberettiget råder over et antal stemmer (dog max. 12) svarende […]

» Read more

2004 – Referat af årsmøde

Referat fra Borgerlønsbevægelsens Generalforsamling lørdag den 31. januar 2004 på Brandbjerg Højskole ved Jelling     1. Dirigent: Søren Kæstel   2. Formandens beretning, godkendt. Den vil blive lagt ud på hjemmesiden.   3. Regnskabet v/ Per Sørensen, godkendt.   4. Indkomne forslag:   a) Finn Asveds Borgerlønsmodel.   Der blev på mødet enighed om at rette henvendelse til Finn […]

» Read more
1 2 3