Category Archives: Nyhedsbreve

2001 – Nyhedsbrev november

NYHEDSBREV NR. 1 • NOVEMBER 2001   KÆRE MEDLEM OG BORGERLØNSSYMPATISØR Borgerlønsbevægelsen arbejder med en række opgaver og projekter, som vi håber bærer de første frugter allerede i 2001, bl.a. bestræbelsen på nye beregninger af en borgerlønsreform samt udarbejdelsen af en antologi om borgerløn i samarbejde med forlaget Tiderne Skifter. Disse og andre projekter og nyheder vil du blive orienteret […]

» Read more

2001 – Referat af landsmøde

Referat af borgerlønsbevægelsens landsmøde den 28. april 2001 på Brandbjerg Højskole Formanden, Morten Damsgård Madsen, bød velkommen og redegjorde for arbejdsgruppens arbejde, som først og fremmest har været koncentreret om at få opstillet økonomiske modeller, med det formål at påvise, at en borgerløn rent økonomisk lader sig gennemføre i modsætning til, hvad økonomiministeriet beregnede i 1993. Udvalgets arbejde har resulteret […]

» Read more
1 2 3 4