Category Archives: Litteratur

Julie Knutsen Worre: UBI-debatten i Danmark og Finland

Onsdag d. 20. sept. 2017 kl. 19.30: Julie Knutsen Worre: Debatten om borgerløn i Danmark og Finland. Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 Kbh.K. Powerpoints fra foredraget Julie Worres specialeafhandling: Nødvendig eller undergravende? En komparativ kritisk diskursanalyse af italesættelsen af borgerløn i Danmark og Finland. Kandidatspeciale ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, 2017

» Read more

Den korrupte rentier kapitalisme I – en præsentation af Guy Standings nye bog

Af Erik Christensen Dette blog-indlæg er det første af to indlæg om Guy Standings nye bog. Det giver en præsentation af bogen. I et efterfølgende blog-indlæg vil jeg komme nogle refleksioner i forlængelse af bogen. Den engelske professor i økonomi og arbejdsmarkedsforhold Guy Standing (GS), der i de sidste år er blevet kendt for sine analyser af den nye klasse, […]

» Read more

Biokapitalisme og basisindkomst – en bogomtale

Af Erik Christensen. Michael Hardt og Antonio Negris bog ”Imperiet” fra 2000 (oversat til dansk i 2003) skabte en ny analyse af kapitalismen, som siden har medført en meget omfattende og frugtbar teoretisk debat. En af Hardt og Negris væsentligste pointer var, at den nye kapitalisme var kendetegnet ved, at kapitalismen for alvor var blevet global, at den sociale kontrol […]

» Read more
1 2