Litteratur om borgerløn/basisindkomst

Litteraturhenvisninger til forskellige emner vedrørende borgerløn/basisindkomst:

 

Litteraturlister fra diverse kilder: