Årsmøde og generalforsamling 2023

Årsmøde kl. 13-16 (åbent for alle):

BIEN Danmarks årsmøde 2023 afholdes lørdag d. 25. marts kl. 13-16 i
Mødelokalet på Danmarks Jernbanemuseum i Odense*
Dannebrogsgade 24, tæt på Odense Banegård

Fremtidens jobcenter – hvordan ser det ud?

Regeringen har lagt op til en nedlæggelse af jobcentrene. Hvad man konkret forestiller sig, står indtil videre hen i det uvisse, men et egentligt opgør med kontrolregimet er der ikke lagt op til.

Torsten Gejl, medl. af Folketinget for Alternativet vil på BIENs årsmøde knytte nogle tanker til regeringens udspil og give os nogle betragtninger om overvejelser, der rører sig blandt partierne på Christiansborg. Desuden vil Torsten Gejl præsentere os for Alternativet tanker om fremtidens jobcenter, – som sikkert skal hedde noget helt andet.

Kernen i Alternativets forslag er en afskaffelse af rådighedspligten, adskillelse af beskæftigelses- og socialpolitik og en udvidelse af arbejdsbegrebet til at omfatte mere end lønarbejde. Der lægges op til en civilsamfundsbaseret virksomhed med stærk forankring i lokalsamfundet og med frihed til at tilpasse sig områdets demografiske og socioøkonomiske forhold, og områdets uddannelser og erhvervsliv generelt, f.eks. erhvervsgrupper, enkeltvirksomheder, foreninger, frivilligcenter, kommune, NGO’er, A-kasser, fagforbund og sundhedshus.

Torsten Gejl vil med sit oplæg sætte beskæftigelsesområdet og jobcenterets opgaver til debat, og vi vil sammen gøre os betragtninger om, på hvilken måde et jobcenter kunne være relevant og frugtbart for et samfund på borgerløn.

Det vil også være muligt at deltage via zoom. Tilmelding på kontakt@basisindkomst.dk

Generalforsamling kl. 11-12.30 (for foreningens medlemmer):

Generalforsamlingen 2023 i BIEN Danmark (Borgerlønsbevægelsen) afholdes kl. 11-12.30, samme dag, samme sted.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2.  Valg af referent
  3.  Formandens beretning, som forelægges til godkendelse
  4.  Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  5.  Indkomne forslag
  6.  Fastsættelse af kontingent
  7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8.  Valg af revisor
  9.  Eventuelt

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Medlemmerne har fået tilsendt en officiel indkaldelse via email. Har du spørgsmål til dit medlemskab, så kontakt kassereren.

Hvis du er deltager på generalforsamlingen og efterfølgende ønsker at deltage på årsmødet er foreningen vært ved en frokostsandwich. Bestilling af sandwich foretages senest 17. marts på kontakt@basisindkomst.dk

Vi håber, at se rigtig mange af jer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for BIEN Danmark
Forperson Helle Wisbech tlf. 2146 9026

*) Deltagelse i dagens møder giver også gratis adgang til Jernbanemuseets udstillinger (åbent 10-16)