Borgerlønsbevægelsen - Nyhedsbrev - April 2013

EU-afstemning om basisindkomst

Som det er fremgået af referatet og efterhånden er almindeligt kendt af alle med interesse for basisindkomst, er der en underskriftsindsamling i gang lige nu og frem til 14. januar næste år til fordel for ubetinget basisindkomst i hele EU. Forslaget er godkendt af EU-kommissionen, og man kan gå ind og stemme elektronisk på denne her side: http://basicincome2013.eu/ubi/da/. Hvis vi når en million underskrifter i EU-landene, er EU-Kommissionen forpligtet til at behandle spørgsmålet, og det vil blive sendt til høring i Parlamentet.

Man kan også printe formularer ud, så man selv kan gå på gaden og samle underskrifter. Blanketterne, som er specifikke for hvert EU-land, kan downloades på følgende adresse: http://basicincome2013.eu/ubi/eci-statements-of-support-form/, og skal, når de er udfyldt, sendes til den danske adresse, der er opgivet på samme side.

Der vil meget snart blive lavet en flyer eller folder samt en plakat, så man har lidt information at give folk, inden de skriver under, eller som de kan læse på vej hjem, hvorefter de selv kan skrive under på computeren

Vi vil gerne opfordre alle vores medlemmer og andre interesserede til at melde sig til indsamlingen af underskrifter, da vi har brug for grupper over hele landet, som kan gå på gaden eller til festivaler og andre steder, hvor der kommer mange mennesker.

Der skal samles 9750 underskrifter i Danmark og lige nu, efter godt og vel to uger, er vi på 318.

Koordinator og kontaktperson for projektet i Danmark er Karsten Lieberkind: k.lieberkind@gmail.com

Folkemødet på Bornholm

BIEN Danmark planlægger at deltage i Folkemødet på Bornholm, der i år finder sted 13.-16 juni.

Folkemødet trækker tusindvis af mennesker og stor medieinteresse og vil være det oplagte sted at profilere foreningen. Desuden vil vi kunne hente en masse underskrifter til vores kampagne for at få basisindkomst sat på dagsordenen i EU Parlamentet.

Vi har brug for aktivister, der vil være med til at arrangere et møde plus dele materiale ud og samle underskrifter. Det bliver både sjovt, hyggeligt og interessant. Betragt det som en god forsmag til ferien. Og de, der endnu ikke har oplevet Bornholm om sommeren, får nu chancen. Vi arbejder på at finde billig overnatning.

Kontakt Ebbe for nærmere oplysninger: info@web-media.dk mobil 2849 9918

No Eurozone Without a Euro-Dividend

På den 14. BIEN-kongres i München 2012 fremlagde den belgiske forsker Philippe Van Parijs sine tanker om basisindkomst som en løsning på Euroens problemer. Hovedtrækkene i hans indlæg var disse:

Euro-zonen som fælles valutaområde er i krise. For at en fælles valuta mellem nogle stater kan fungere hensigtsmæssigt, må der herske en vis homogenitet, fleksibilitet, mobilitet samt solidaritet mellem disse stater. Det siger den økonomiske teori, og det viser erfaringerne fra De Forenede Stater (USA).

Ingen af disse træk er imidlertid i tilstrækkelig grad til stede i EU. Mobiliteten og solidariteten er således meget større i USA. Det betyder, at når en stat i USA er i krise, vil denne krise automatisk blive forsøgt udlignet dels igennem en større mobilitet af produktionsfaktorerne dels igennem de automatiske overførsler (f.eks. Social Security, Medicare, der har en buffer-funktion) fra den føderale regering.

Hvis Euro-zonen skal overleve i fremtiden, er det nødvendigt, at der skabes nogle transnationale overførelsesmekanismer i EU (skat og overførsler). I EU er det imidlertid svært at forestille sig, at nationalstaterne vil overgive den almindelige skatteudskrivningsret og retten til at uddele overførselsindkomster til EU-myndighederne. Det er ikke realistisk at forestille sig skabelsen af en ny kæmpe bureaukratisk maskine, der harmoniserer de meget forskellige europæiske velfærdsstater.

Det er derimod mere realistisk, at der vil kunne skabes en Euro-dividende (i begyndelsen af beskeden størrelse), der bliver betalt til alle EU-borgere uden betingelser. Den ville være forholdsvis let at skabe og administrere. Den kunne først og fremmest finansieres igennem en merværdiskat (moms). Det kunne gøres ved, at en lille procent af denne moms i hvert land f.eks. (0,3 %) blev overført til EU og dannede grundlag for en sådan Euro-dividende.

Det vil så fungere på den måde, at denne nye Euro-dividende ville erstatte en bestående overførsel/skatterabat, som eksisterede i de forskellige lande. Derved var skabt et fælles, ensartet gulv, som siden kunne udbygges, således at det hurtigt kunne blive så højt, at det kunne blive en egentlig basisindkomst, der er høj nok til at forhindre fattigdom og samtidig give mulighed for aktiv deltagelse i samfundet.

En Euro-dividende har mange fordele. Den vil være en væsentlig solidarisk stabiliseringsmekanisme for hele EU-zonen. Den vil være enkel, gennemsigtig og ubureaukratisk

Foredraget kan ses på Youtube

Hele Philippe Van Parijs' artikel kan læses her:
www.fondsricoeur.fr/photo/No%20Eurozone%20without%20Eurodividend.pdf