Borgerlønsbevægelsen - Nyhedsbrev - Juli 2013

Rapport fra Folkemødet på Bornholm

Folkemødet viste sig at være spændende og lærerigt at deltage i. Fra BIEN deltog Ebbe, Dorte, Niels, Erik og Johannes. Formål med deltagelse var:
1.Promovering/synliggørelse af basisindkomst
2.At vise, at basisindkomst er en mulighed, der ligger inden for rækkevidde
3.Networking med relevante foreninger, bl.a. Scialpolitisk Forening.
4.Etablering af lokale kontakter på Bornholm for pilotprojektet

Og hvordan gik det så?

Vi fik promoveret basisindkomst med et indlæg i Bornholms Tidende, og et møde i Kærnehuset med 3 sessions torsdag kl 16-19.

Dorte gjorde en flot indsats med indsamling af underskrifter og snakkede med et hav af mennesker.

Pilotprojektet viste sig at være en god mulighed for at få kontakt til bornholmske græsrødder. Nu er der basis for at gå videre med denne kontakt. Pilotprojektet er et forsøg på at afmontere den vanskeligste forhindring for at komme videre med basisindkomst, nemlig ret og pligt. Det går i korthed ud på at etablere et nyt incitament i arbejdsmarkedspolitikken. Vi vil teste hvad der sker, hvis man erstatter tvang og kontrol med empowerment, dvs. giver ledige ansvaret for selv at træffe valg i stedet for at tvinge dem til at fare rundt i manegen efter sagsbehandlerens pibe.

Vi deltog i nogle debatter – som Enhedslisten stod bag:
- En debat med de reformramte.
- En debat om en opsang til venstrefløjen (hvilke visioner har de?) –hvor tænketanke deltog -  CVEA, Den alternative Socialkommission, Jonas Dahl (SF) og Johanne fra Enhedslisten.
- En debat om socialøkonomiske virksomheders vilkår.

Til alle tre debatter stillede vi spørgsmål om borgerløn/basindkomst.  Nogle folk fra Enhedslisten var imødekommende, men Enhedslisten som sådan holder sig tilbage fra at fremlægge nogen som helst visioner om et andet arbejdsmarkeds- og socialsystem.

 Hvad fik vi konkret ud af det:
- Erik fik lavet en aftale med et par af Enhedslistens folketingsmedlemmer om et uformelt møde til efteråret – hvor vi skal snakke borgerløn/basisindkomst med nogle fra vores bestyrelse.

- Dorte og Erik vil prøve at få et møde med nogle af organisationerne for de socialt udsatte. De kender alle svaghederne i systemet, men kommer næsten ikke med forslag til andre måder at tænke på. Måske kan de ikke. Måske tør de ikke.

Mødet i Kærnehuset blev en udmærket platform for en præsentation af BIEN.

Målgruppe for arrangementet: Interesserede af enhver art, Samarbejdspartnere, Potentielle bornholmske partnere, Nye medlemmer af BIEN. Alle disse grupper var repræsenteret, dog ikke i overvældene antal, men det fungerede, og der var en god dialog. Vi fik etableret kontakt til to spændende græsrodsorganisationer: Vores Bornholm og Ziværk. Desuden har Ebbe et par gamle venner og så har vi naturligvis vores medlem af BIEN: Kirsti Thorvaldsen, som også er med i Vores Bornholm.

Bemærk, at bornholmerne er meget interesseret i vores pilotprojekt, men ikke synderligt interesserede i at høre om basisindkomst. Det opfattes måske lidt højtflyvende i forhold til de konkrete og akutte problemer de står i. Det er en interessant reaktion, som vi skal tage bestik af i forhold til det møde, som Erik er i færd med at arrangere med Enhedslisten. Hvis vi tager udgangspunkt i løsning af konkretre problemer, eksemplificeret i pilotprojektet, vil de måske være mere åbne.

Ubetinget basisindkomst på dagsordenen i EU

Der er opstået en historisk mulighed for at få basisindkomst indført i EU. Samler du 40 underskrifter, kan en ubetinget basisindkomst blive en realitet for alle borgere i EU.

Som det er fremgået af  årsmødereferatet  og nyhedsbrevet i april, er der lige nu og frem til 14. januar 2014 en underskriftindsamling i gang, både på nettet og på gaden, med et forslag om, at EU-Kommissionen undersøger muligheden for at indføre en ubetinget basisindkomst i EU. 

Der er tale om et europæisk borgerinitiativ, det er altså unionens egne borgere, som stiller forslaget, og målet er at samle en million underskrifter i hele EU, hvilket er det, der kræves for at EU-Kommissionen og parlamentet vil kunne tage sagen op. Det er en enestående mulighed for at få sat basisindkomst på dagsordenen i EU-systemet.

Forslaget blev officielt godkendt af EU-Kommissionen 14. januar i år, og det er også Kommissionen, som har stillet den hjemmeside til rådighed, hvor man kan skrive under og hente yderligere information. Adressen er:

http://basicincome2013.eu/ubi/da/

Mange frivillige gør allerede nu et stort stykke arbejde for at udbrede kendskabet til afstemningen og samle underskrifter. Det er muligt at deltage i det arbejde, enten ved blot at dele linket til hjemmesiden med sit netværk, eller ved at  downloade  formularen til underskrifter og selv gå ud og samle underskrifter.

I Danmark har vi brug for 17.000 underskrifter for at nå Danmarks procentuelle andel af det samlede antal underskrifter i EU.

De 17.000 underskrifter kan vi let nå, hvis blot foreningens egne medlemmer hver især samler 30 - 40 underskrifter , enten elektronisk gennem de netværk, vi hver især har, eller ved at printe underskriftsformularen ud og gå ud og samle underskrifter der, hvor man bor. Det behøver ikke tage mere end nogle få timer, og man kan fordele de timer, som man vil. Der er god tid til 14. januar næste år.

På BIENs Facebook-gruppe kan man eventuelt aftale at mødes med andre BIEN-medlemmer for at samle underskrifter ind:

https://www.facebook.com/groups/42285134957/

Links

Formularer , også på dansk, til underskrifter (til udprintning).

Udfyldte formularer sendes til den danske adresse, der er opgivet på siden.

Vejledning til indsamlingen.

Skriftlig  vejledning  i at underskrive på nettet.

Videoinstruktion  i, hvordan man underskriver på nettet.

Elektronisk  tæller , som dagligt opdateres med antallet af underskrifter.

Daglig  avis  med internationale nyheder om basisindkomst.

Tryksag til uddeling

Arbejdet med at samle underskrifter til det europæiske borgerinitiativ skrider fremad, men der er langt endnu til de nødvendige 9700 navne. Vi appellerer derfor til foreningens medlemmer om at hjælpe med til opgaven, og har udarbejdet en lille tryksag, som egner sig til:

· fremlæggelse på biblioteker, offentlige mødesteder osv.

· omdeling ved lokalarrangementer som markedsdage, byfester o. lign.

· rundsending via net og facebook til familie og venner.

Blanketten kan udskrives på for- og bagside af et A5 ark. Blanketten kan downloades her, og kan også hentes fra BIEN's hjemmeside.

Udarbejdet af:

Per Sørensen
Skovparken 420, 7190 Billund
tlf. 75 33 86 89,mobil: 21 78 82 65
e-mail: perso1367@gmail.com

T-shirt til salg

BIEN Danmark har fået fremstillet en T-shirt med foreningens logo trykt på forsiden. T-shirten kan købes for 100 kr. + forsendelse ved henvendelse til Ebbe Lauridsen: info@web-media.dk