Borgerlønsbevægelsen - Nyhedsbrev - September 2013

Debatmøde om basisindkomst

Ubetinget basisindkomst (eller borgerløn) er en ubetinget månedlig udbetaling til alle borgere – lige nok til at overleve på.

Oplæg ved Dorte Kolding, Herning og Per Sørensen, Billund, begge medlemmer af BIEN Danmarks bestyrelse.

Tid: Tirsdag d. 08.10.2013 kl. 16.15-18.15 Sted: Cafetik Refugiet, Mindegade 2, 7400 Herning

Seminar med Philippe Van Parijs i København

Philippe Van Parijs giver den 1. nov. kl. 14-15 en forelæsning om EU-krisen og EU-dividende-forslaget: "No Euro-zone without a EU-dividend" på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet:Center for Sundhed og Samfund, CSS (det gamle Kommune Hospital), Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, Lokale: 35.01.06

I forlængelse af forelæsningen er der en paneldebat kl. 15-16 med: Professor Ben Rosamond, Center for Europæisk Politik, Professor emeritus Niels I. Meyer, DTU. Freelancejournalist Kenneth Haar.

Dagen efter, lørdag den 2. november, vil der også være et arrangement med Van Parijs et stede i København – tid, sted og emne for mødet er endnu ikke fastlagt, men vil blive bekendtgjort snarest.

Lidt baggrundsinformation: Hvem er Philippe Van Parijs?
Philippe Van Parijs er belgisk filosof og samfundsforsker og en af BIEN’s founding fathers. Han var med til at starte BIEN i 1986. Han er især kendt for sit filosofiske værk om basic income: Real Freedom for All, What (if anything) can justify capitalism: Clarendon Press, Oxford, 1995. I dag er han professor ved universitetet i Louvain-la-Neuve i Belgien.
Hermed henvisning til nogle af hans seneste artikler:
1. En artikel om USA/EU - se http://www.greeneuropeanjournal.eu/wp-content/uploads/2012/12/GEF-Journal-04_1-5.pdf

2. Et interview med ham: "Rediscovering The Utopian In Europe: An Interview With Philippe Van Parijs" se http://theglobaljournal.net/article/view/1038/

3. Hans artikel: "No Euro-zone without a EU-dividend." Se http://www.fondsricoeur.fr/photo/No%20Eurozone%20without%20Eurodividend.pdf
Og På YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=pPTGBJSNdFA

Van Parijs synspunkt angående EU og basisindkomst er, at hvis Euro-zonen skal overleve i fremtiden er det nødvendigt, at der skabes nogle transnationale overførelsesmekanismer i EU (skat og overførsler). I EU er det imidlertid svært at forestille sig, at nationalstaterne vil overgive den almindelige skatteudskrivningsret og retten til at uddele overførselsindkomster til EU-myndighederne. Det er ikke realistisk at forestille sig skabelsen af en ny kæmpe bureaukratisk maskine, der harmoniserer de meget forskellige europæiske velfærdsstater.

Det er derimod mere realistisk, at der vil kunne skabes en Euro-dividende (i begyndelsen af beskeden størrelse), der bliver betalt til alle EU-borgere uden betingelser. Den ville være
forholdsvis let at skabe og administrere. Den kunne først og fremmest finansieres igennem en merværdiskat (moms). Det kunne gøres ved, at en lille procent af denne moms i hvert land f.eks. (0,3 %) blev overført til EU og dannede grundlag for en sådan Euro-dividende.

Det vil så fungere på den måde, at denne nye Euro-dividende ville erstatte en bestående overførsel/skatterabat, som eksisterede i de forskellige lande. Derved ville være skabt en fælles, ensartet minimumsindkomst, som siden kunne udbygges, således at den hurtigt kunne blive så høj, at det kunne blive en egentlig basisindkomst, der er høj nok til at forhindre fattigdom og samtidig give mulighed for aktiv deltagelse i samfundet.

En Euro-dividende har mange fordele. Den vil være en væsentlig solidarisk stabiliseringsmekanisme for hele EU-zonen. Den vil være en enkel, gennemsigtig og ubureaukratisk overførselsmekanisme (i modsætning til landbrugsordningerne), og den vil betyde, at alle borgere vil få en direkte relation og interesse i EU som institution.

Møde med Center for Vild Analyse

Gruppen der skriver i Moderne Tider i Informations, Center for Vild Analyse holder et debatmøde med Basisindkomstbevægelsen den 23. nov. i Århus.

Tid, sted og nærmere Emne for mødet bliver bekendtgjort senere.

Tryksag til uddeling

Vi mangler stadig underskrifter til EU-initiativet. Vi appellerer derfor til foreningens medlemmer om at hjælpe med til opgaven ved at uddele vores tryksag i nabolaget. Nu, hvor alle beboere skal have deres postkasse placeret ude ved gaden, er arbejdet jo ikke så stort.

Pjecen kan rekvireres færdigtrykt i det ønskede antal eksemplarer ved henvendelse til Per Sørensen.

Hvis man ønsker selv at trykke pjecen (som er i A5-format med tryk på begge sider), kan den downloades her, og kan også hentes fra BIEN's hjemmeside.

Per Sørensen
Skovparken 420, 7190 Billund
tlf. 75 33 86 89,mobil: 21 78 82 65
e-mail: perso1367@gmail.com

Efterårsudsalg af T-shirts

Vi har stadig et restlager af T-shirt med foreningens logo trykt på forsiden. T-shirten kan nu købes for 50 kr. + forsendelse ved henvendelse til Ebbe Lauridsen: info@web-media.dk