Götz Werner – en nekrolog

© dm/Alex Stiebritz

En af borgerlønssagens mest fremtrædende fortalere, den tyske erhvervsmand Götz Werner, døde den 8. februar, 78 år gammel. Som grundlægger af materialistkæden dm-drogerie markt, en international virksomhed med over 60.000 ansatte, var han kendt over hele Tyskland, ikke alene for virksomhedens størrelse, men også og måske især for den måde, han valgte at drive den på. Med sin antroposofiske tilgang til virksomhedsledelse satte han konsekvent mennesket i centrum frem for ren profit. For kunderne betød det lavere priser, men samtidig et stort udvalg af bæredygtige produkter, og for medarbejderne en høj grad af medbestemmelse og trivsel i hverdagen.

Men hvor man kan sige, at dm-drogerie markt var Götz Werners livsværk, er der næppe nogen tvivl om, at “Grundeinkommen” var hans hjertesag. Gennem adskillige bøger, foredrag og interviews argumenterede han på sin helt egen ligefremme og jordnære, men samtidig ofte overraskende og originale måde for alle menneskers ubetingede ret til et økonomisk eksistensminimum. Som eksempel på hans i flere henseender uortodokse tilgang til samfundsdebatten kan nævnes det, han selv kaldte “den kopernikanske vending” i synet på arbejde og indkomst. I stedet for at se lønnen som belønning for arbejdet, hvilket Götz Werner opfattede som meningsløst, da man ikke kan værdisætte arbejdet, bør vi snarere opfatte indkomsten som grundlaget for overhovedet at kunne arbejde. Med andre ord, ingen kan arbejde uden i forvejen at have en indkomst, altså et eksistensgrundlag. Det var for Götz Werner ikke alene den logiske rækkefølge, men også den eneste retfærdige. Inspirationen er igen hentet fra antroposofien og her navnlig fra den gennem Rudolf Steiner kendte sociale tregreningsmodel.

Der er næppe nogen tvivl om, at Götz Werner har været helt afgørende for, at borgerlønsdebatten er blevet så levende og udbredt i Tyskland, som den er, og lige så sikkert er det, at han ved sit personlige eksempel, sin behagelige fremtræden og sin klare argumentation har vundet mange hjerter for sagen. Det er et stort tab, at vi ikke har ham iblandt os længere, men hans tanker lever videre og vil blive ved med at inspirere.

Karsten Lieberkind