Kassetænkningen afskaffes

Når overførselsindkomster betales af forskellige kasser, sker der uundgåeligt en kassetænkning, hvor især kommunerne er tilbøjelige til at vælge løsninger for deres borgere, som betales af offentlige kasser, uanset om det er sagligt begrundet. En basisindkomst, der f.eks. administreres af skattevæsenet, vil altid være finansieret af staten og vil fjerne behovet for denne […]

» Read more

Uafhængighed af ægtefællen

Vi lever i et indidualiseret samfund, hvor enhver forventes at klare sig selv, og hvor enhver har individuelle pligter og rettigheder i samfundet. Men der er stadig en rest tilbage af gamle dages afhængighed af familien, afhængigheden af en familieforsørger. Det gælder i praksis især for kvinder, som ikke har ret […]

» Read more

De ressourcesvage

Det er velkendt – selv om der ikke tales meget om det – at arbejdsmarkedet i de senere år er blevet så krævende, at der er ikke længere er plads til den gruppe mennesker, der er svagt begavede og kun har begrænsede kvalifikationer. Tidligere tiders ufaglærte job til disse mennesker er der ikke længere […]

» Read more

Integration af de fremmede

Det er et ofte nævnt problem, at flygtninge og indvandrere har svært ved at finde fodfæste og blive integreret i det danske samfund. Alle er også enige om, at den vigtigste faktor for en vellykket integration er at komme inden for på arbejdsmarkedet. Men her stiller de bureaukratiske regler hindringer […]

» Read more

Fjerne klientgørelsen

Modtagere af mange (de fleste) overførselsindkomster bliver kontrolleret af systemet i form af sagsbehandlere, blanketter, tvangsaktivering og fremmødepligt. Der er mange eksempler på, at dette sker på en ydmygende og meningsløs måde, hvor f.eks. aktiveringen ikke har andet formål end at disciplinere klienten. Dette er ikke en værdig måde at behandle […]

» Read more

Mindre bureaukrati

Det kræver pt. et stort administrativt og bureaukratisk apparat at administrere de mange forskellige overførselsindkomster og kontrollere de borgere, der modtager ydelserne. A-kasser, Arbejdsformidling, Arbejdsprøvning, Akriveringskonsulenter osv. Det meste af dette bureaukrati vil kunne spares væk, hvis alle borgere har ret til en almindelig basisindkomst, som blot kunne administreres af […]

» Read more

Iværksættere

Det er velkendt, at det er svært at starte egen virksomhed, fordi en nystartet virksomhed som regel ikke giver tilstrækkeligt overskud de første par år og det derfor ikke er muligt at leve af den. Omvendt kan man som regel ikke beholde en overførselsindkomst samtidigt med, at man starter egen […]

» Read more

Motivation til at arbejde

For mange modtagere af overførselsindkomster, f.eks. kontanthjælp, kan det ikke betale sig at arbejde, fordi lønindtægten vil blive modregnet i kontanthjælpen, eller overførselsindkomsten vil forsvinde helt. Dette kaldes ‘fattigdomsfælden’, som en del mennesker er fanget i. Men basisindkomst sker der ingen modregning i de andre ydelser, og det vil derfor altid […]

» Read more

Hvorfor basisindkomst?

Borgerløn (= basisindkomst) er ikke en ny type overførselsindkomst for bestemte personer eller grupper i samfundet, men et princip om grundlæggende økonomisk tryghed for alle, som vil betyde en styrkelse af individets frihed og uafhængighed både i forhold til arbejdsmarkedet, staten og det civile samfund. Borgerløn vil skabe større fleksibilitet […]

» Read more