Aktuelt

 • Podcast med Søren Rohmann-Sønderby og antropolog Leah Barrett Werner om et borgerlønsforsøg i byen Lindsay i Canada.

 • Hvad mener en liberal økonom om borgerløn? Podcast med Stefan Kirkegaard Sløk-Madsen, der er uddannelsesleder hos Cepos og phd i økonomi

 • UBI – Minimodel 3.1 Økonomimodel for en Ubetinget Basis Indkomst (“Borgerløn”). Udarbejdet af Bjarne Riisgaard 2022. UBI 3.1 forudsætter at borgerlønnen udbetales direkte af staten (modsat af en indirekte “negativ indkomsskat”) og delfinansieres ved hjælp af en sanering af de

 • Borgerløn og udviklingen i socialpolitikken fra 1970 til i dag. Podcast med Line Ratzer og Søren Rohmann-Sønderby

 • Mange prominente samfundsforskere, filosoffer, politikere og debattører har gennem årene udtrykt deres støtte til idéen om en basisindkomst. Det gælder blandt andet syv nobelprismodtagere og adskillige nuværende og forhenværende ministre. Tanken om en basisindkomst finder støtte hos mennesker med meget

Nye artikler og links

 • Erik Christensen: “Trade Unions and Basic Income: Some Danish Experiences”, Society Register 2021 (polsk tidsskrift). Link til artiklen: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sr/article/view/29959/27450 ABSTRACT: Theoretically, there are many good arguments that unions should support a proposal on basic income. The main reason for the Danish trade unions resistance to basic income reform is that it would go against the short-term interest of the unions in organisational self-maintenance. Trade unions will lose power in relation to their members with a basic income. Trade unions have control over individual members by virtue of the collective agreement system and the labour law system. If you have a basic income system, the individual worker will decide when he or she wants to leave his workplace and strike. Suppose a single worker or a group of workers leave their workplace because of dissatisfaction with the working condition. In that case, they will be punished financially according to the rules of labour law rely on any support from their trade union. KEYWORDS: basic income, trade unions, Denmark, political struggles, labour market policy

 • https://gef.eu/wp-content/uploads/2021/09/GEF_EuropeanGreenPerspectives_online-1.pdf

 • https://basicincome.stanford.edu/research/ubi-visualization/ Visualisering af en bred vifte af forskning omkring UBI

Aktuelle bøger

Debat

 • Hvordan får man indført basisindkomst i et socialt EU?

  Af Erik Christensen Rapporten The European Basic Income er skrevet af en gruppe indenfor et ungt akademisk netværk af phd-kandidater  i Karl-Renner-Instituttet (https://renner-institut.at/english) i Wien og Foundation for European Progressive Studie (https://www.feps-europe.eu) i Bruxelles. Disse organisationer er oprettet af socialdemokrater og socialister i EU. Rapportens udgangspunkt er, at der på […]

 • Erik Christensen: Hartmut Rosa: Verden er i tidsnød efter coronakrisen – det gode liv må tænkes forfra

  POV, 25-05-2021 Udpluk fra artiklen: Den sociale acceleration har taget form af et forøget tempo i transport, kommunikations- og produktionsprocesserne og vist sig som en stadig hurtigere afvikling af pålideligheden af erfaringer og forventninger samt en sammentrækning af de tidsrum, der kan siges at udgøre nuet. Mennesker føler med andre […]

 • Erik Christensen: Hvilken frihed er til stede i Pelle Dragsteds socialisme?

  Kronik i Solidaritet, 29. maj 2021. Udpluk fra kronikken: Pelle Dragsteds (PD) nye bog: Nordisk socialisme – På vej mod en demokratisk økonomi er med rette blevet rost i store dele af pressen for at være epokegørende. Det er meget sjældent, at aktive politikere skriver bøger, der holder mere end […]

 • Borgerløn, kriser og bæredygtig udvikling

  Af Erik Christensen, medlem af BIEN Danmarks bestyrelse Coronakrisen har skabt fornyet interesse for borgerløn. Men hvis ideen for alvor skal slå igennem, skal kampen for borgerløn kobles til opgøret med vækstsamfundet og skabelsen af en ny ligevægtsøkonomi. Kriser betyder, at der opstår debat og muligheder for større samfundsmæssige ændringer. […]