Erik Christensen: På vej til Borgerløn

Erik Christensen: På vej til Borgerløn – Aktuel idedebat, forlaget Hovedland 2017.

Format: E-bog, ePub. Download gratis.

Bogen kan købes som fysisk bog for 75 kr. inkl. forsendelse via email til kontakt@basisindkomst.dk.

 

Både nationalt og internationalt står vi ved et vendepunkt. Den neoliberale epoke synes at rinde ud, og to overordnede fortællinger kappes om at sætte den politiske dagsorden. Kommer vi til at mangle arbejdskraft eller robotterne overtager robotterne flere og flere arbejdsfunktioner?
Erik Christensens har været engageret i borgerlønsbevægelsen siden 2000, hvor han udgav sin store afhandling Borgerløn – fortællinger om en politisk ide. Den nye og aktuelle bog er mere pragmatisk. Her diskuterer Erik Christensen betingelserne for et gennembrud for forestillingen om en basisindkomst eller borgerløn. Hvis ideen om borgerløn skal sætte dagsordenen politisk, hævder Christensen, må den forbindes med et større projekt og en bredere fortælling, der indebærer en videreudvikling – i stedet for en afvikling – af velfærdsstaten.
I et videre perspektiv ser Erik Christensen skabelsen af et bæredygtigt samfund som forbundet med gennemførelsen af borgerløn.
Erik Christensens bog udkommer i serien Indsigt og utopi, hvor der sættes fokus på økonomiske, sociale og politiske ideer og korrektiver til den herskende udvikling.