2005 – Indbydelse til årsmøde

Indbydelse til årsmøde:

 

Årsmøde afholdes lørdag, den 22. januar 2005 på:

Tietgenskolen, Indgang B, lokale 052,Ejlskovgade 3, Odense C.

(se bykort nedenfor)

med følgende program:

kl. 12.30 Generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning, som forelægges til godkendelse

3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse at kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af revisor

kl. 14.30 Kaffepause

kl. 15.00 Indlæg ved cand. polit. Preben Etwil fra den alternative velfærdskommission, der vil gøre rede for de tanker, man i kommissionen har om reformering af velfærdssamfundet.

kl. 16.00 Debat

kl. 18.00 Afslutning

vi håber at se dig den 22. januar

Bestyrelsen