2019 – Indkaldelse til årsmøde og generalforsamling

BIEN Danmarks årsmøde og generalforsamling finder sted lørdag d. 9. marts 2019
i Kulturhus Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K..

Dagens program:

13.00 – 15.00: Årsmøde
Debat: Omstilling til bæredygtighed som kulturel læreproces. Og om relationen mellem borgerløn, arbejdsmarkedsændringer og nødvendigheden af et nyt velfærdsparadigme. Oplæg ved Birger Steen Nielsen, professor v. RUC og bl.a. medforfatter til bogen “Prekarisering og akademisk arbejde” som udkom i efteråret 2018. Se desuden her.

Vi har brug for en radikal udvidelse af medbestemmelse og ansvar, – en omstilling, som baserer sig på en bred folkelig deltagelse og knyttet til eksperimenter, bevægelser og kollektive organisationer. Mennesker skal have og tage medansvar for det, de arbejder med og måden, de lever på. Vi må fjerne os fra vækstparadigmet, imødegå klimaødelæggelserne og omlægge bæredygtigt.

Birger Steen Nielsen vil komme med et oplæg, som uvægerligt vil efterlade en del åbne ender og pege på forskellige problemstillinger. Hermed er der lagt op til en interessant debat blandt årsmødets deltagere, både i mindre grupper og i plenum.

15.00 – 15.30: Kaffepause

15.30 – 17.00: Generalforsamling med flg. dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning, som forelægges til godkendelse
  3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen / altså senest 22. feb.)
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer *
  7. Valg af revisor
  8. Evt.

* ) Stil gerne op til bestyrelsen, hvis du har lyst til at deltage aktivt i bestyrelsens arbejde. Kontakt evt. formanden Helle Wisbech på tlf. 2146 9026 for at høre nærmere om arbejdet.

Årsmødet er åbent for alle og kræver ikke tilmelding – men af hensyn til planlægningen vil vi alligevel blive glade for en email til sekretariat@basisindkomst.dk.
Deltagelse på generalforsamlingen kræver medlemskab af BIEN Danmark.