2020 – Aflyst årsmøde og jubilæumsfest

Pga den verserende Coronaepidemi og myndighedernes anbefaling af at undgå forsamlinger og møder har BIEN Danmarks bestyrelse besluttet at aflyse nedenstående program, dvs. generalforsamlingen, årsmødet, jubilæumsfesten og Dagen Derpå. Aflysningen er meddelt via et nyhedsbrev 12. marts 2020 samt i en særskilt mail til medlemmerne. Generalforsamlingen – og evt. nogle af de øvrige arrangementer – vil blive afholdt på et senere tidspunkt, når forholdene igen er til det.

———————————————-   

BIEN Danmark har 20-års jubilæum i år. Det fejrer vi med et to-dages program d. 28. og 29. marts 2020 – i forbindelse med foreningens årsmøde og generalforsamling.

Bemærk, at programmet de to dage foregår på to forskellige adresser.
 

Lørdag d. 28. marts

Sted: Folkets Madhus, Kløvermarksvej 70, 2300 Kbh. (Transport hertil – se nedenfor)

11.00 – 12.30: Generalforsamling – indkaldelse udsendes særskilt til medlemmerne.

13.00 – 14.00: Frokost for jer, som har deltaget i generalforsamlingen.
 
14.00 – 17.00: Årsmøde  (inkl. kaffe/te- og kage-pause kl. 15.30)
Årsmødet er åbent og gratis for alle.
Tilmelding gerne på kontakt@basisindkomst.dk
 
Årsmødets tema: Sammenhængen mellem kriserne på de tre områder: klima, demokrati og socialt ansvar.
 
Hver af disse kriser kan ikke løses uden at se på de to andre størrelser. F.eks. kan vi ikke løse klimakrisen uden at gøre os nye tanker om demokratiet (afstanden mellem befolkning og beslutningstagere er blevet for stor, respekten/troen på demokratiet er faldende…) og ej heller uden at tage økonomisk ulighed og sociale problemstillinger, omsorgen for de svageste, alvorligt, da modstanden mod klimaløsninger og de økonomiske prioriteringer i den forbindelse vil blive for stor.

På samme måde kan man tale fra andre vinkler: Vi kan ikke løse demokratiets legitimitetskrise uden at tage klimakrisen alvorligt… osv.

 

Anders Bodin, Lise Lotte Hansen og Søren Mau

 

 Vi har inviteret  Anders Holst Bodin (ph.d, i fysik, musiker og forfatter til “Klimakrisens rødder”),  Lise Lotte Hansen (lektor ved RUC og medstarter af  Feministisk Forandring) og Søren Mau, (ph.d. i filosofi og samfundsvidenskab, forfatter til bl.a. “Hæv stemmen!”) til – med afsæt i hver deres område – at nærme sig de to andre problemstillinger. Herefter debat og forsøg på formulering af veje frem. Og vi vil se på, hvad en basisindkomst vil kunne betyde i denne sammenhæng.
 
Vi føler os heldige med tilsagn fra disse tre kapaciteter og glæder os meget til dagen.
Vi håber, at rigtig mange vil komme og deltage.

 
18.00 – 22.00: Jubilæumsfest for BIEN Danmark (Borgerlønsbevægelsen)
Spisning og underholdning: 200 kr.

Folkets Madhus er et økologisk spisested, hvor den passionerede kok Michael Museth har lavet en lækker menu til os, med både vegetarisk mad, fisk og kød. 
Af hensyn til køkkenet: tilmelding senest 18. Marts
Tilmelding til kontakt@basisindkomst.dk

Finn Gemynthe og Lone Aburas

 

Undervejs i aftenens løb vil der være forfatteroplæsning. Lone Aburas læser bl.a. fra sin seneste digtsamling Den sorte Bog (B-sider) og Finn Gemynthe fra sine bøger Rigdom uden arbejde og Naturtro.

Gode folk, som var med til at starte BIEN Danmark, kommer med korte indslag, hvor de “tegner og fortæller” om tankerne dengang og vejen hertil.

Marika Nymann og Steen Thomsen leverer musikalske indslag, elskede evergreens og originale sange og melodier. Både fra scenen og som taffelmusik, når stemningen er til det.

Marika Nymann og Steen Thomsen

 

Søndag d. 29. marts

Sted: Kulturhus Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K.  (i gåafstand fra Nørreport Station)

10.00 – 15 00: Dagen derpå
Deltagelse er gratis, vi giver kaffe/te/vand undervejs. Frokostmadpakken må man selv medbringe eller smutte rundt om hjørnet efter (der er mange muligheder i kvarteret).

10.00: Borgerløn som en demokratisk rettighed
Repræsentanter fra de nordiske lande er i gang med et samarbejde om en pamflet, der omhandler borgerløn som en demokratisk rettighed. Når den er færdig, skal den sendes til politikere, nyhedsmedier og andre interessenter. Indtil nu er arbejdet foregået over nettet. Nu mødes repræsentanter fra de nordiske borgerlønsgrupper her i København for at arbejde videre, – sammen med de af jer, som har lyst til at bidrage og som har lyst til at møde vores nordiske venner.

11.30: Klimabidrag og klimabonus
Danmark har fået sin første afdeling af en af verdens mest udbredte lobbyorganisationer, Citizens Climate Lobby (CCL). I dette indlæg vil Kurt Othendal Nielsen fra Citizens’ Climate Lobby Denmark introducere fordelene ved klimabidrag og -bonus samt fortælle om nogle af de forhindringer, der stadig er i forhold til indførelsen af en CO2-afgift i Danmark. Kurt kommer ind på betydningen af en større udbredelse af en afgift på CO2, dvs. indledningsvis i EU. Afgift på CO2 har mødt modstand på Christiansborg. På venstrefløjen fordi en CO2-afgift vil ramme socialt skævt, og på højrefløjen fordi man ikke ønsker at øge skatte- og afgiftstrykket. Med klimabidrag og -bonus har det været muligt at skabe interesse og accept på tværs af folketingssalen. Emnet er åbent for debat.

13.00: Alternativets borgerlønsprogram
Torsten Gejl, politisk ordfører for Alternativet, og Niels Jørgen Madsen fra Alternativets Borgerlønsgruppe, vil redegøre for Alternativets holdning til borgerløn som en del af et samfund baseret på andre værdier end de fremherskende. Herunder tanker om partiets arbejde med et konkret forslag om borgerløn og de udfordringer, der er forbundet med en så omsiggribende ændring af den måde, vi tænker samfund på, som borgerløn er et udtryk for. Emnet er åbent for debat.

14.30 – 15.00: Vi runder af og siger tak for denne gang.

__________

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Vær opmærksom på at de to dage afholdes på to forskellige adresser.

Al tilmelding til kontakt@basisindkomst.dk, tilmelding til spisning senest 18. marts

Transport til Folkets Madhus, Kløvermarksvej 70  med bus fra København H:

Bus 37 (mod Amagerværket)  Stå af på HF Kløvermarken, Kløvermarksvej,

kl. 10.31 er fremme 10.47,
kl. 13.31 er fremme 13.47,
kl. 17.31 er fremme 17.47,
herfra er der 200 meter at gå til Folkets Madhus

Bus 2A  kører ”hele tiden”. Stå af på Bodenhoffs Plads (Prinsessegade),

Herefter har du en fin spadseretur (1,2 km) gennem Christiania, over voldanlægget og til Kløvermarken.

Har du brug for overnatning:

Prøv evt. Generator Copenhagen, Adelgade 5-7 lige midt i byen.
Her udlejes værelser og senge på sovesale, til ganske billige penge.