2022 – Beretning

Velkommen!

På vores årsmøde i 2019 som blev holdt i København, blev der talt om at vi næste gang skulle mødes midt i landet. I 2020 hvor vi skulle have holdt det store 20 årsJubilæum blev det til ingen ting pga. Corona, og generalforsamling blev i 2021 digital  – men her er vi nu, midt i landet, i Odense og på mødestedet med den korteste vej til stationen.

Efter foreningens generalforsamling 2021 blev bestyrelsen konstitueret på flg. måde:

Formand: Helle Wisbech (formelt)

Næstformand: Dorte Kolding og Erik Christensen

Sekretær: Mads Damgaard Mortensen
Kasserer: Martin Bruun Michaelsen
International sekretær: Karsten Lieberkind og for det nordiske samarbejde desuden: Martin Bruun Michaelsen.
Redaktør af hjemmeside og nyhedsbrev: Michael Husen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Andreas Mortensen, Finn Gemynthe, Lotte Andersen.

Revisor: Søren Chr. Lund

Vi er en bestyrelse som bor i alle ender af landet og holder de fleste møder online – ca. et om måneden og mindst to fysiske møder om året. Pga. corona er det kun blevet til ét fysisk møde i 2021 og det var, da vi samledes på min gård nær Svendborg i oktober. To dage med overnatning, det giver tid og ro til andre slags debatter, og mere kendskab til hinanden, hvilket også er godt for samarbejdet. 

De almindelige møder varer som regel 1½ time og rummer evaluering af afholdte og planlægning af kommende aktiviteter, økonomi og planlægning af nyhedsbrev. Vi har også tit en grundig debat om emner, som vi hver især er optaget af, bøger, artikler eller lignende.

Lidt mere konkret om aktiviteterne i 2021:

Vi havde digital generalforsamling i marts som gjaldt både 2019 og 2020. Den forløb fint og uden tekniske problemer. Vi havde ikke årsmødeprogram, men lod nogle emner, som meldte sig under generalforsamlingen blive til en forlænget debat.

Da corona satte grænser for vores udadvendte aktiviteter, havde vi besluttet at bruge tid og kræfter på at skrive en mindre bog om basisindkomst. Arbejdet med ideen satte vi allerede i  gang i efteråret 2020, men skrivearbejdet tog for alvor form i foråret 2021.

Det har været en fælles skriveproces, som også har givet os mange gode og relevante diskussioner, når vi har villet være præcise i formuleringerne i bogen.

Og vi nåede frem til at kunne trykke den første udgave til at dele ud på Folkemødet på Bornholm.
Vi er nu ved at få bogen sat op til et egentligt bogformat.

Folkemødet på Bornholm d. 17.-19. Juni

Vi deltog for 8. gang i Folkemødet.

Der var meget snævre rammer for færdsel på en plads som var meget anderledes udformet end tidligere folkemøder, foreningerne havde ikke egne telte. Til gengæld sendtes meget digitalt til hele landet.

Vi deltog med en 16 min. video ”Borger-apanage i Danmark”, som ikke mindst Dorte, samt Mads og flere andre uden for bestyrelsen har lagt et stort arbejde i.

Og vi havde fire udsendte til øen og de tog del i diverse debatter, og havde en Quiz med som kontaktmiddel .

Og vi uddelte den nye bog – Borgerløn – reel frihed – til interesserede. Også til nogle af de mere kendte folk, såsom Margrethe Vestager, Lotte Folke Korsholm, Svend Brinkmann, Emma Holten m.fl.

Til Uge 38, som er international basisindkomstuge , planlagde Dorte og Lotte en fantastisk tur rundt til 17 jyske og fynske byer.

I autocamper kørte de til Hjørring, Frederikshavn, Aalborg, Viborg, Holstebro, Herning, Silkeborg, Randers, Aarhus, Horsens, Vejle, Sønderborg, Kolding, Fredericia, Svendborg, Odense og stillede op på torve og rådhuspladser, og Dorte gav den som Hendes Majestæt, som fortalte om Borgerapanage og der blev snakket med interesserede og delt brochurer og bøger ud.

Et kæmpe arbejde I lavede der, Dorte og Lotte!

Vi har lavet debatoplæg forskellige steder

Dorte på Minihøjskolen i Herning og Hadsten Højskole

Helle på Krogerup Højskole

Erik i Socialpolitisk forum Ribe.

Vi havde en gæst med ved Enhedslistens konference om borgerløn i europæisk perspektiv d. 23. Oktober

Året igennem har Martin taget del i et nordisk samarbejde som samlede sig til en pamflet ”A cornerstone of the Nordic Welfare State” som blev præsenteret på en Nordisk Basisindkomst Konference i november. I kan læse pamfletten og se konferensens oplæg på hjemmesiden.

Kommunalvalget 2021

Helle stillede op i Svendborg på egen liste, i valgforbund med Enhedslisten

Mads stillede op i Hedensted for Alternativet.

Vi kom begge ikke ind, men havde frugtbare og lærerige valgkampsforløb.

Til jul udsendte vi ”Borgerløn – reel frihed”, i pdf-form som en julegave i årets sidste nyhedsbrev.

Skriverier i forskellige medier

Det er blevet til skriverier i diverse dagblade og digitale medier. Erik er den mest skrivende, men også andre skriver. Alle artikler bliver lagt på hjemmesiden og som regel også bemærket og linket til i nyhedsbrevet.

Økonomi

Årsregnskabet for 2021 overlader jeg til kasserer Martin at gennemgå. Det vil efter godkendelse blive lagt på hjemmesiden

Jeg vil bemærke, at jeg i efteråret overså en ansøgningsfrist til driftsmidler til landsdækkende foreninger fra Kulturstyrelsen.  Fristen var blevet udsat flere gange, og da ansøgningssystemet endelig åbnede med en frist på 14 dage, smuttede det for mig. Desværre – det har fået betydning for vores deltagelse på Bornholm i 2022, hvor vi ikke har råd til selvstændigt telt.

Hvervning af nye medlemmer

Sidste år på denne tid havde vi 178 medlemmer. Det er faldet siden, men da vi har opdaget en fejl i håndteringen af PBS-opkrævningerne, så satser vi på at kunne rette op på det igen med nogle nye opkrævninger her i foråret.

Fra den digitale verden:

Vi har udsendt 7 nyhedsbrevet i 2021

På Facebook har vi prøvet at understøtte denne underskriftsindsamlingen i EU:

”Vi anmoder Kommissionen om at fremsætte et forslag om ubetinget basisindkomst i hele Unionen, som kan mindske regionale uligheder og styrke Unionens økonomiske, sociale og territoriale samhørighed.”

Indsamlingen er forlænget til 25. Maj 2022 (små 200.000 af målet på en million har skrevet under pt.)

Facebook-debatgruppen og Twitter har særligt Lotte Andersen været aktiv. Vi vil meget gerne have, at flere involverer sig her.

Hjemmesiden er i en stadig proces og er stedet, hvor viden, synspunkter, referater, argumenter, artikler, finansieringsmodeller og debatindlæg samles. Michael har lavet meget arbejde i 2021 for at organisere og aktivere stoffet.

2021 blev, coronaforholdene taget i betragtning, alligevel et ret aktivt år.

Jeg vil takke alle medlemmer, sympatisører og kritikere, der sætter kulør og substans på debatten om basisindkomst / borgerløn, og en særlig tak til bestyrelsen, som i den grad arbejder seriøst og altid engageret. Det er en fornøjelse. Tak for det.

Men – vi mangler aktive mennesker i arbejdet.

Dette var min beretning, som herefter kan udsættes for debat og måske godkendelse.

Tak for ordet.

Helle Wisbech