Åbent brev til de danske kandidater til Europa-Parlamentet

Det er EU’s erklærede mål at reducere antallet af fattige og socialt udsatte med 20 millioner inden 2020, og derfor ønsker de fleste naturligt nok at få at vide, hvad I som parlamentarikere vil gøre for at nå denne målsætning. Ifølge de seneste data er omkring 120 millioner mennesker i EU i fare for at ende under fattigdomsgrænsen. Der er imidlertid, som følge af den økonomiske krise og den tiltagende automatisering af produktionen, grund til at antage, at dette tal kan gå hen og blive langt større, hvis der ikke sker omfattende ændringer i den økonomiske politik.

Unconditional Basic Income Europe, som repræsenterer netværker for basisindkomst i 25 EU-lande, vil, sammen med Basic Income Earth Network, gerne understrege, hvor stor en fare den tiltagende ulighed udgør for fred, demokrati og social stabilitet i Europa. Derfor forventer vi også, at de nyvalgte medlemmer støtter tiltag, som kan fremme den sociale sammenhængskraft og sikre en bæredygtig og socialt inkluderende udvikling i Europa. De bør se krisen som en advarsel om en foruroligende tendens.

Ubetinget Basisindkomst (UBI) kan defineres som et beløb, der udbetales regelmæssigt, ubetinget og universelt til alle borgere i samfundet. Beløbet skal være højt nok til at sikre alle basale fornødenheder samt deltagelse i samfundet og den demokratiske proces. UBI adskiller sig fra hidtidige garanterede minimums- eller overførselsindkomster ved, at den eliminerer det bureaukrati og den sociale udstødelse og stigmatisering, disse ydelser er forbundet med. Derudover fjerner UBI den såkaldte fattigdomsfælde, det faktum, at traditionelle betingede overførselsindkomster ofte er beskattet med op til 65-95 procent, hvilket gør det mindre attraktivt at tage et arbejde. Med UBI vil det altid kunne betale sig at arbejde, uanset hvor man ligger på indkomstskalaen.

Pilotprojekter med UBI overalt i verden har vist, at UBI er et langt mere effektivt middel til reduktion af fattigdom og ulighed end traditionelle betingede ydelser og støtteordninger. Resultaterne peger entydigt på, at UBI har en positiv effekt på de lokale økonomier, sundhed, social sammenhængskraft, sikkerhed og uddannelse. Hvis UBI bliver indført over hele EU, vil det samtidig betyde en reduktion af de økonomiske problemer og sociale spændinger, som er et resultat af migration mellem EU-landene. Ved første blik ligner UBI et meget radikalt forslag, men den hidtidige “business as usual”-politik er i hvert fald ikke holdbar og kan i sidste ende true hele EU’s eksistens.

Vi forventer, at de kommende medlemmer og Europa-Kommissionen tager skridt til at følge op på Europa-Parlamentets resolution 2010/2039(INI) af 20. oktober 2010, der omtaler en minimumsindkomst som et middel til at udrydde fattigdom og til et mere inkluderende Europa.

I betragtning af, at arbejdsløsheden med stor sandsynlighed kommer til at stige yderligere som følge af teknologiske fremskridt, samtidig med at produktiviteten øges, bliver de traditionelle garanterede minimumsindkomster mere og mere usikre og utilstrækkelige. Resultatet er øget ulighed og social udstødelse. Konklusionen er, at vi har brug for en kulturel forandring for at kunne tackle de problemer.

Vil du, såfremt du bliver valgt, rejse en debat i Europa-Parlamentet om Ubetinget Basisindkomst, og vil du stå fast på at få den indført i hele EU? 34 medlemmer af Europa-Parlamentet har allerede givet skriftligt tilsagn om, at de støtter en sådan plan, men endnu ingen fra Danmark. Skal du være den første?

Den 9. maj er også kendt som Europadagen, efter den franske udenrigsminister Robert Schumans erklæring af 9. maj 1950, i hvilken han gav udtryk for en vision om fredelig og frugtbar sameksistens mellem Europas stater. Denne vision er nu blevet til virkelighed – dog ikke for alle. Lad os afslutte det arbejde, som Robert Schuman påbegyndte. Hvad venter vi på?

Denne meddelelse er udarbejdet på vegne af:

Unconditional Basic Income Europe
Basic Income Earth Network

Links til artikler, film og hjemmesider om fattigdom i Europa samt Ubetinget Basisindkomst

Kortfilm om Ubetinget Basisindkomst
https://www.youtube.com/watch?v=zru79jcVTt4

Interview med professor Philippe Van Parijs,  Université Catholique de Louvain (UCL):
“Van Parijs: An unconditional basic income in Europe will help end the crisis“ http://www.euractiv.com/sections/social-europe-jobs/van-parijs-unconditional-basic-income-europe-will-help-end-crisis-301503

For en mere detaljeret gennemgang anbefales filmen “Basisindkomst – en kulturel bevægelse” (med danske undertekster)

Unconditional Basic Income Europe http://basicincome-europe.org/

Basic Income Earth Network http://www.basicincome.org

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Karsten Lieberkind
Koordinator for Unconditional Basic Income Europe og BIEN Danmark
Tel: +45 2986 1895
Email: k.lieberkind@gmail.com