Basisindkomst i Tyskland

Tyskland har, i modsætning til Danmark, en række politiske partier og enkeltpersoner som har formået at sætte UBI (ubetinget basisindkomst) på dagsordenen, og to partier, Piratpartiet – Piratenpartei Deutschland – og Die Linke har endda haft held til at få valgt repræsentanter til Forbundsdagen.

Blandt enkeltpersoner må især fremhæves Susanne Wiest, som allerede i 2008 indgav en petition til fordel for UBI efter individualprincippet og med et foreslået månedligt grundbeløb på 1500 euro for voksne og 1000 for børn. Finansieringen af UBI skulle, efter hendes forslag, udelukkende ske gennem en forhøjet forbrugsskat. Petitionen skaffede i løbet af kort tid over 50.000 online underskrifter og førte til en høring om UBI i Forbundsdagen i 2010.

Die Linke karakteriserer sig selv som et parti “til venstre for SPD” og er et kendt for at være kritisk over for den gældende socialpolitik, navnlig det berygtede “Hartz IV”, der kan sammenlignes med det danske kontanthjælpssystem, dog med endnu lavere ydelser, og med pligt til at tage et hvilket som helst arbejde, hvor usselt eller dårligt lønnet det end er, til glæde for profitorienterede arbejdsgivere, og med krav om at man ikke er samboende med en anden der har lønindkomst. Tyskland har i lighed med Danmark ofret enorme summer på en aktiveringspolitik der har slået fejl, og de har de samme problemer med overvågning, mistænkeliggørelse og stigmatisering af mennesker på overførselsindkomst.

Et af de medlemmer af Die Linke som har markeret sig tydeligst til fordel for UBI er Katja Kipping som siden 2005 har været valgt til Forbundsdagen som socialpolitisk ordfører. På sin hjemmeside skriver hun bl.a. at UBI stadig er et kontroversielt tema, også på venstrefløjen, men at hun selv tilslutter sig Netzwerk Grundeinkommens fire kriterier for basisindkomst som er at den skal være 1) universel, gældende for alle uafhængig af formue, indtægt og livsstil,  2) individuel, at enhver har et retskrav på UBI uafhængig af familiemæssige relationer, 3) eksistenssikrende, den skal sikre den enkelte en basal finansiel tryghed og mulighed for deltagelse i samfundslivet, og 4) ubetinget, at den gives uden krav om modydelse i form af arbejde eller lignende “kontrolforanstaltninger”. Det understreges tillige at UBI er karakteriseret ved et “positivt menneskesyn”. Katja Kipping har også ved flere lejligheder udtalt sig kritisk over for Hartz IV og den ubarmhjertighed som de indbyggede sanktioner i dette system medfører, fx her i en tale i Forbundsdagen. Det skal dog bemærkes at Die Linke er delt i spørgsmålet om basisindkomst, og at det fortsat debatteres internt.

Det tyske piratparti, som også har en dansk pendant , dog vist nok uden basisindkomst på programmet, er et andet interessant parti, som dog kun har medlemmer i den tyske landdag. De er især kendt for nogle stærke og markante holdninger til spørgsmål som hvordan man skaber et frit flow af informations- og vidensdeling i en globaliseret verden og samtidig løser problemerne med patent- og ophavsrettigheder. De er kritiske over for overvågning på internettet eller anden indgriben fra statens side og er fortalere for en øget beskyttelse af privatsfæren. Forfatningsmæssigt er de optaget af hvordan man kan bevæge sig fra det nuværende repræsentative demokrati i retning af et såkaldt “flydende” eller interaktivt demokrati, men de har altså også på særdeles tydelig vis udtalt sig til fordel for UBI og har i deres partiprogram en udførlig beskrivelse af hvordan de tænker sig den indrettet. Det er god og inspirerende læsning, navnlig for os i Danmark, fordi de har vist at det kan lade sig gøre at komme helt frem på forreste parket i det politiske liv, der hvor beslutningerne træffes, med et program som ingen politiske partier herhjemme vil røre med en ildtang. Piratpartiet tilslutter sig de samme kriterier som er nævnt tidligere, men understreger desuden især frihedsaspektet ved UBI.

Helt kantiansk lyder det når de i deres partiprogram skriver:

Arbejde er i vore øjne ikke kun en handelsvare, men også altid et menneskes helt personlige bidrag. Det er derfor et krav om menneskelig værdighed at ethvert menneske frit kan bestemme hvilket erhverv det vil udøve og hvilket arbejde det vil tage, men også at denne beskæftigelse bliver tilsvarende respekteret.

og videre:

Den teknologiske udvikling har gjort det muligt at ikke enhver monoton, meningsløs eller tilmed farlig opgave længere skal udføres af menneskehænder. Vi anser dette for at være et stort fremskridt som vi hilser velkommen og vil befordre yderligere. Derfor betragter vi forsøget på at opnå fuld beskæftigelse som hverken tidssvarende eller socialt ønskværdigt. I stedet går vi ind for at alle mennesker på rimelig vis kan tage del i den samlede velstand og ser til det formål gerne indførelsen af en ubetinget basisindkomst afprøvet.

Til den tilbagevendende bekymring om mennesker nu også vil arbejde under UBI, svarer Piratpartiet at “vi pirater er af den overbevisning at et langt overvejende flertal af mennesker vil benytte eksistenssikringen som grundlag for udfoldelsen af deres erhvervsmæssige og sociale potentiale…det vi vil forhindre er fattigdom, ikke rigdom”.

Piratpartiet er også officiel deltager i konferencen “Grundeinkommen ist ein Menschenrecht” som finder sted i Berlin den 14. september 2013, en uge før forbundsdagsvalget.