Borgerløn, jobcentre og socialpolitik – fra 1970erne til i dag

Samtaler om Borgerløn
Podcast-serie med Søren Rohmann-Sønderby

Kan borgerløn være med til at udfordre menneskesynet i jobcentrene? Hvad ville det betyde for socialpolitikken i Danmark at indføre en borgerløn? Og hvordan har debatten om borgerløn udfoldet sig ift. den økonomiske og socialpolitiske udvikling fra 1970erne til i dag?

Disse spørgsmål er omdrejningspunktet for denne samtale mellem Line Ratzer og vært Søren Rohmann-Sønderby. Line har tidligere arbejdet med socialt arbejde og faglig koordinering i jobcenterregi og er aktuelt socialrådgiver i kriminalforsorgen. Og i 2017 forfattede og forsvarede Line et kandidatspeciale med titlen ”Hvad aktualiserer borgerløn? – En analyse af ideerne bag borgerløn i en socialpolitisk kontekst”.

Samtalen tager afsæt i Lines kandidatspeciale samt hendes arbejdserfaring ved og refleksioner over menneskesynet og ”aktivlinjen” eller ”aktiveringsfilosofien” i jobcentrene. Videre behandles, hvordan vi på bagrund af Lines historiske analyse kan forstå elementer af debatten om borgerløn i vor tid.

Udgivet oktober 2022

Lyt til podcasten: