De ressourcesvage

Det er velkendt – selv om der ikke tales meget om det – at arbejdsmarkedet i de senere år er blevet så krævende, at der er ikke længere er plads til den gruppe mennesker, der er svagt begavede og kun har begrænsede kvalifikationer. Tidligere tiders ufaglærte job til disse mennesker er der ikke længere plads til.

Hvis alle får en basisindkomst og der ikke bliver modregnet i denne, hvis man har arbejde, vil det blive lettere for både private og offentlige arbejdsgivere at finde beskedne jobs til denne kategori af mennesker. Disse jobs behøver ikke være på fuld tid og de behøver ikke blive aflønnet af den samme mindsteløn som nu. Når det materielle eksistensgrundlag er sikret kan det være mere acceptabelt at aflønne mennesker med en lav timeløn, hvis deres kvalifikationer ikke rækker til mere.