ECI-møde i Strasbourg

af Karsten Lieberkind

Er netop vendt hjem fra mit første møde med gruppen bag det europæiske borgerinitiativ til fordel for UBI (ubetinget basisindkomst). Det fandt sted i Strasbourg den 23. februar, og selv om det var langt at tage for en enkelt dags møde, var det alligevel det værd, for der blev lagt en grundsten, for mig i hvert fald, til det europæiske samarbejde om, på sigt, at få indført basisindkomst i hele EU.

Det er et ambitiøst projekt, og de fleste vil sikkert mene at det er dømt til at mislykkes, men det har man på den anden side ment om så mange andre utopier. Historien er fuld af dem, og i mange tilfælde overgår virkeligheden i den henseende fantasien – og utopien.

Da det kun var en dags møde, er det naturligvis begrænset hvor meget der kunne nås, men den symbolske betydning er uvurderlig, og betydningen af at få sat ansigter på folk som brænder for samme sag, og som har de kvaliteter der skal til for at føre den ud i livet, er uvurderlig. Det vil også blive fulgt op af flere møder hen over foråret og sommeren. For det er et kæmpe projekt der venter. Der skal samles et meget stort antal underskrifter, i Danmark alene 9750 stemmer, hvilket er knap halvdelen af hvad der kræves af et nyt politisk parti for at blive opstillingsberettiget til Folketinget. Problemet er at det ikke er nok bare at klikke på et link og aflevere en emailadresse, man er nødt til at udfylde med navn, adresse og fødselsdag, og mange vil sikkert vige tilbage fra det.

Det skal selvfølgelig ikke afskrække os, og vi må bare lægge os i selen og informere alle de steder vi kan komme til. Vi skal måske endda gå ud på gaderne og møde folk direkte. Det vil også kræve noget af os, for nok mener vi selv at vi har en god sag, men vi er meget opmærksomme på den modstand vi vil møde fra mange, uanset politisk ståsted. Ingen af de opstillingsberettigede politiske partier går i dag ind for borgerløn/basisindkomst, tværtimod synes strømmen at gå i den modsatte retning, nu hvor selv en såkaldt rød regering skærper kursen over for mennesker der er uden for arbejdsmarkedet, på overførselsindkomst eller studerende og til gengæld giver til dem der i forvejen har rigeligt.

På den anden side er det måske netop når vinden blæser så kraftigt i den retning – i samme retning fristes man til at sige, hvad enten det er fra borgerlig eller socialistisk side – at vi kan komme ind med en tænkning som går helt på tværs, som er helt ud af boksen, for denne meget ensrettede politiske diskurs virker også stærkt provokerende på et stigende antal mennesker, den helt skæve fordelingspolitik føles som grundlæggende uretfærdig, og den er ikke engang hensigtsmæssig ud fra et strengt økonomisk synspunkt da det er mere end tvivlsomt om den vil have den ønskede effekt på erhvervslivet. Det bliver en opgave for os at formidle hvordan basisindkomst netop kan være det instrument der skal til for at mobilisere kreativitet og virkelyst i samfundet og også skabe de arbejdspladser alle sukker så meget efter.

Mødet i Strasbourg havde som nævnt stor symbolsk betydning, men det var også et arbejdsmøde hvor blandt andet de mange regler og procedurer der gælder for borgerinitiativer i EU-systemet blev fremlagt og diskuteret.

Det europæiske borgerinitiativ, også kaldet ECI (the European Citizens’ Initiative), er en af Lissabontraktatens vigtigste frembringelser og en mulighed for EU’s borgere for at komme til orde i EU-systemet ved at kunne stille lovforslag til EU-Kommissionen og samtidig opnå en høring i Europa-Parlamentet. I sidste ende er det stadig Kommissionen der afgør forslagets videre skæbne, men ECI er dog et skridt på vejen mod direkte demokrati i EU.

Ud over de tekniske detaljer, som der er mange af, var der på mødet brainstorm på hvordan initiativet kan gøres kendt i vide kredse. Adskillige tiltag er allerede i gang, fx blev der vist en nyproduceret og ret professionelt lavet animationsvideo som i et friskt tempo og med få ord kommer hele vejen rundt om emnet.

Et forslag, der bliver godkendt i EU-systemet, er vel i sig selv en begivenhed og må påkalde sig en vis medieinteresse, så mon ikke også der kan afses spalteplads i de trykte medier og måske endda minutter i relevante tv-programmer?

Endelig er der også mulighed for direkte aktioner a la den tyske Krönungswelle hvor man går ud på gaden, i butikscentre og på banegårde og giver folk en papirkrone de kan tage på hovedet for at vise at de er konger eller dronninger i deres eget liv, et billede på den frihed som den ubetingede basisindkomst ville give alle mennesker såfremt den blev en realitet.

Vi venter stadig på den endelige godkendelse af formularerne til online underskriftsindsamlingen, men den skulle komme i løbet af denne måned og herefter vil det være muligt at underskrive på denne side som også er det centrale sted for information om hele projektet.