En ny underklasse af ikke-arbejdende?

Et af de største klasseskel i det nuværende samfund er skellet mellem dem, der har arbejde og dem, der ikke har. Det er en opdeling, der sætter dybe spor i samfundslivet og i vores bevidsthed. En ubetinget basisindkomst vil alt andet lige bløde op på denne opdeling, så de, der er uden for arbejdsmarkedet, vil være i en mere tryg og værdig situation end i det nuværende system.

Det fåtal, der i fremtiden vil ønske at leve udelukkende af basisindkomst, vil have bedre mulighed for at blive betragtet som ligeværdige borgere – ligesom vi i dag betragter pensionister som ligeværdige borgere, selv om de kun har folkepensionen at leve af. Desuden er basisindkomsten jo ens for alle, så den vil aldrig i sig selv kunne virke diskriminerende.

I et samfund med en betingelsesløs basisindkomst for alle og med et bredere arbejdsbegreb end det nuværende, vil det være muligt at udvide den enkeltes ret til at afstemme balancen mellem ”ydelse” og ”nydelse” gennem hele livet, samtidig med at det altid vil kunne betale sig at arbejde.