Enhedslisten og kontanthjælpen – hvor er visionerne?

Enhedslisten er kommet med et udspil i 10 punkter til de kommende politiske drøftelser om en kontanthjælpsreform.

Forslaget lægger op til væsentlige forbedringer af det nuværende kontanthjælpssystem og er sikkert et godt udgangspunkt for en forhandling med regeringen. Ægtefælleafhængigheden søges afskaffet, modregningsreglerne og sanktioner foreslås lempet, den særligt lave ungesats afskaffes, og der lægges op til flere valgmuligheder og tilbud til den enkelte.

 Det viser, at Enhedslisten er et seriøst politisk parti, der forsøger at opnå en realistisk politisk aftale med regeringen.

Udspillet viser imidlertid ikke, hvad Enhedslistens mere principielle syn er på hele kontanthjælpssystemet.

Er Enhedslisten kun et ”venstresocialdemokratisk parti”, der forsøger at ændre det bestående system med krav om lidt mere smidige ordninger, lidt bedre ydelser for klemte grupper og lidt større valgmuligheder for klienterne? Er det bestående system i sin struktur egentlig godt nok?

Hvad mangler man svar på hos Enhedslisten?

Klassedelingen: Hvad er Enhedslistens principielle holdning til klassedelingen mellem a-kassemedlemmer og kontanthjælpsmodtagere?

Det er svært at blive medlem af en a-kasse. Som a-kassemedlem har man en ret til understøttelse, uanset ægteskabelig status og formue. Kontanthjælp er ikke en rettighed, men gives ud fra en behovsmæssig vurdering, der er afhængig af formue og ægtefællens indkomst.

Enhedslisten vil gerne styrke a-kasser og fagforeninger.Langt de fleste fagforeninger er interesseret i at opretholde forskellen mellem a-kasser og kontanthjælpssystemet. Er Enhedslisten også det?

Forsørgelsesprincippet: Enhedslisten vil søge ægtefælleafhængigheden mindsket. Men går Enhedslisten principielt imod familie-forsørgelsesprincippet og ind for et individuelt forsørgelsesprincip?

Sanktioner: Enhedslisten går ind for at fjerne flest mulige sanktioner i kontanthjælpssystemet. Hvilke sanktioner vil Enhedslisten fjerne? Og hvilke vil de ikke fjerne? Går man på længere sigt ind for at fjerne alle sanktioner?

Arbejdsbegrebet: Enhedslisten går ind for at fremhæve og støtte det almindelige, ordinære lønarbejde, og man accepterer også en vis grad af aktivering. Går man ind for at anerkende og opvurdere det uformelle, (hus-, omsorgs- lokalsamfundsarbejde), som mange gange er forudsætningen for lønarbejdet og kunne være med til at opvurdere kontanthjælpsmodtagerne. Går Enhedslisten med andre ord ind for en udvidelse af vores arbejdsbegreb?