Er borgerløn et nyliberalt projekt?

To belgiske forskere – Anton Jäger og Daniel Zamora Vargas – har i en ny bog: ”Welfare for Markets” stillet sig den opgave at forsøge at indkredse, hvad ideen om borgerløn er udtryk for i det 20. århundrede. De forsøger at fange udviklingstendensen i nogle markante slogans – ”Welfare without the Welfare state” og ”Welfare for and not outside of markets”. Det er slogans, der passer til en Friedmansk liberal eller neoliberal opfattelse af borgerløn.

Læs Erik Christensens anmeldelse af bogen på Solidaritet: Borgerløn – velfærd uden velfærdsstat?