Erik Christensen: Borgerløn – Litteraturliste

Nedenstående liste er et uddrag af Litteraturlisten fra Erik Christensen: Borgerløn, Hovedland 2000.

Bogen “Borgerløn” er frigivet fra forlaget og kan downloades i pdf-format her

 

1. Bøger og tidsskriftartikler

Adler-Karlsson, G. (1976) Lærebog for 80’erne. Et antikonsumistisk manifest. København: Fremads Fokusbøger.

Adler-Karlsson, G. (1977) Nej til fuld beskæftigelse – ja til materiel grundtryghed. København: Erling Olsens Forlag.

Andersen, Bent Rold (1981) Kan indkomstgarantiordninger erstatte eksisterende sociale kontantydelser. IN

Else Øyen (red.) GMI. Garanteret minsteinntekt i Norge. Oslo: Universitetsforlaget

Andersson, Jan Otto (1992) Behovet for nye kontrakter. SALT 1.årg. nr. 6.:19-20.

Auken, Gunvor (1994) En velment abstraktion. SALT årg. 3. Nr. 2.:24-25.

Behrendt, Flemming (1978) Debatten om Oprøret fra Midten. København: Berlingske Forlag.

Brun, Ellen (1992) Om borgerløn nedefra. SALT 1. årg. nr. 6:27-30.

Brun, Ellen (1994A) Borgerløn til forhandling ved næste overenskomst.

SALT. 3. årg. Nr. 2:26-28.

Brun, Ellen (1994B) En ny social konstruktion..? SALT 3. årg. Nr. 2:1.

Brun, Ellen (1994C) Borgerlønsideen. SALT 3. årg. Nr. 2.:18.

Brun, Ellen (1994D) Hvordan finansieres borgerlønnen? SALT 3.årg. Nr. 2:34.

Brun, Ellen (1994E) Kan man indføre borgerløn gratis? SALT årg. 3. Nr. 7.:9-10.

Christensen, Erik (1992) Borgerløn – “en urealistisk ide”, der trænger sig på. SALT 1. årg. Nr. 6.:18.

Christensen, Erik (1992) Borgerløn – fascination og frygt. (Interview med Nis Graulund Hansen og Jesper Jespersen). SALT 1. årg. Nr.6.:22-23.

Christensen, Erik (1993B) Borgerløn – på vej imod et paradigmeskift i arbejdsmarkeds- og socialpolitikken? Arbejdstekst. AUC: Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning.

Christensen, Erik (1994C) Den politisk-ideologiske modstand mod borgerløn. SALT 3. årg. Nr.2:4-6.

Christensen, Erik (1994D) Argumenter for borgerløn – nogle debatindlæg 1993-94. Arbejdstekst. AUC: Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning.

Christensen, Erik (1994E) Ingen må tage patent på ideen. SALT 3. årg. Nr. 2:29.

Christensen, Erik (1996) Venstre og borgerløn. SALT 5. årg. Nr. 4:12-13.

Christensen, Torben (1994) B-holdet ser på borgerløn. SALT 3. årg. Nr.5:34-35.

Dalberg-Larsen, Jørgen (1994) Rettigheder og velfærdsstat. SALT årg. 3. Nr. 2.:15-18.

Damsgaard-Madsen, Morten (1996A) Borgerløn, Velfærdsstat og Demokrati. Institut for Statskundskab. Aarhus Universitet. Speciale

Damsgaard-Madsen, Morten (1996B) Borgerløn og demokrati. SALT 5. årg. Nr. 6:9-10..

Duelund, Peter (1995) Den danske kulturmodel. En idepolitisk redegørelse.Klim: Århus Kapitlerne “Behovet for nyt arbejdsbegreb” og “Orlovsordningernes fremtid” s. 367-382.

Enhedslisten (1994) Arbejdsfordeling, nye jobs og nye rettigheder. SALT 3. årg. Nr.2:31.

Eriksen, Peter (1994) Et reformforslag fra fagbevægelsen. SALT 3.årg. Nr. 2.:20-21.

Faklen nr. 7. 1998 med Interview med Per Sørensen om arbejdsbegrebet og borgerløn og Rune Engelbreth Larsen: Borgerløn.

Gemynthe, Finn (1998) Rigdom uden arbejde. Dovenskabens politik og godmodige styrke.

København: Christian Ejlers’ Forlag.

Gorz, André (1979) Økologi og frihed. Viborg: Politisk Revy.

Gorz, André (1981) Farvel til Proletariatet – hinsides socialismen. Viborg: Politisk Revy.

Gorz, André (1983) Paradisets veje – kapitalens dødskamp. Viborg: Politisk Revy.

Graversen, Gert (1992) Arbejdets betydning, kvalitet og udformning. København: Akademisk Forlag.

Graulund, Nis (1994) Skatteøkonomien er et problem. SALT årg. 3. Nr. 2.:36-37.

Graulund, Nis (1994) Borgerløn som led i et skattesystem. SALT årg. 3. Nr.7:7-8.

Gregersen, Thomas (1994) Er borgerløn retfærdig. SALT årg., 3. Nr. 2.:7-8.

Hansen, Henning (1993) Borgerløn og Socialkommissionen. SALT årg. 2.nr. 4:1-2.

Haxthausen, Tørk (1995) Til et venstrefløjsprogram I og II. SALT nr. 2:8-10. SALT nr. 3:6-8.

Haxthausen, Tørk (1996) Den politiske neurose I og II SALT nr.1:30-33. SALT nr.2:4-6.

Haxthausen, Tørk (1998) Kampen mod de givne forhold. SALT nr. 3:10-14.

Haxthausen, Tørk (1998) You can’t go there from here. SALT nr.6:27-29.

Haxthausen, Tørk (1999) ARBEIT MACHT FREI – om arbejde og frihed. Århus: Klim.

Hoff, Niels (1981) “Borgerløn” som krisepolitisk instrument: en kritisk analyse. Orientering om fremtidsforskning nr. 3:42-44.

Hoff, Niels (1981) “Borgerløn”, samfundsøkonomi og paradokser. Orientering

om

Fremtidsforskning nr.3.:42-44.

Hoff, Niels (1983) Borgerstipendiet – den liberale velfærdsmodel. Forlaget i Haarby.

Hoff, Niels (1983) Modgift mod arbejdsnarkomani. Politisk revy. Årg. 21, nr. 450:8-9.

Husen, Michael (1984) Arbejde og identitet. København . Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 1984.

Ibsen, Flemming (1994) Borgerløn – en dårlig ide. SALT årg. 3. Nr. 2.:21-23.

Jakobsen, Henning (1994) Borgerløn og arbejdsløshed. SALT 3. årg. Nr.2.:30.

Jepsen, Gunnar Thorlund (1971) Negativ indkomstskat. Økonomiske og socialpolitiske konsekvenser af en negativ indkomstskat til forenkling af skattesystemet. IN Økonomien bag Socialpolitikken. Særudgave Social Tidsskrift årg. Nr. 47: København: Thanning & Appels Forlag:176-196.

Jepsen, Gunnar Thorlund (1989) Slagordsdemokratiet. Om konsekvens og inkonsekvens i dansk økonomi og politik. Viborg: Askov Højskoles Forlag.

Jepsen, Gunnar Thorlund (1994A) Sådan! 10 patentløsninger på nogle alvorlige samfundsproblemer. Vojens: Askov Højskoles Forlag.

Jepsen, Gunnar Thorlund (1994B) Beskat forbruget – afskaf misundelsesskatten – indfør borgerløn! SALT 3. årg. nr. 7.:5-6.

Jensen, Torben Pilegaard (1994) Det kulturpolitiske perspektiv i arbejdsmarkedsreformen. (specielt side 40-47) IN Torben Pilegaard Jensen og Mogens Nygaard Christoffersen :Kultur og Arbejdsliv. Århus. Klim: 13-59.

Jespersen, Jesper (1984) Samfundsløn – en menneskeret? VS bulletin nr. 226: 14-17.

Jespersen, Jesper (1994) Hvor dyr er borgerlønnen egentlig? SALT 3.årg. Nr. 2.:40.

Korremann, Grete (1993) Alle i arbejde for et helt liv. Danmark år 2010. Arbejdsministeriet.

Lassen, Morten (1992) Zeuthen-udvalget og borgerløn som umage par. SALT 1.årg. Nr. 6.:31-33.

Loftager, J. (1992A) Borgerløn som en mulig vej ud af blindgyden. SALT 1. årg. nr. 6:24-27.

Loftager. Jørn (1994A) Borgerløn og marginalisering. SALT årg. 3. Nr. 2.:9-10.

Loftager, Jørn (1994B) Borgerløn og talmagi. SALT årg. 3. Nr. 2:35.

Loftager, Jørn (1997) Universelle eller selektive ydelser? SALT 6. årg. Nr. 5.:9-12.

Lundkvist, Anders (1994) Socialistisk borgerløn. SALT 3.. årg. Nr.5.:35-37.

Meyer, Niels I. m.fl. (1978) Oprør fra midten. København: Gyldendal.

Meyer, Niels I. (1981) Borgerløn med paradoksale effekter. Orientering om Fremtidsforskning nr. 2.:29-30.

Meyer, Niels I. m.fl. (1982) Røret om oprøret. Mere om midten. København: Gyldendal.

Meyer, Niels I. (1993) Borgerløn og samfundsvisioner. SALT 2. årg. nr. 2.:31-33.

Meyer, Niels I. (1994) Hvad er borgerløn? International definition. SALT 3. årg. Nr. 2.

Midteroprørets Informationscenter (1983) Børgerløn og Beskæftigelse. Udveje! En debatserie om Oprør fra Midten visioner. København: Midteroprørets Informationscenters Forlag.

(Niels I. Meyer: “Begrebet borgerløn.” Grethe Rützou: “Borgerløn – Arbejdsløshed – Midteroprør.” Jesper Jespersen, Klavs Krause og Niels I. Meyer: “Arbejdspapir om Borgerløn, negativ indkomstskat og beskæftigelse.” Jørgen Knudsen: “Arbejde og fritid: Tre styringsmid ler hen mod bedre former.” Knud Sørensen: “Og han ved at de andre er der.” Chr. Bundgård: “Arbejde? – nyttigt arbejde!” Per Højholt: “Ikast og arbejdsløsheden.” Jesper Jespersen: “En økonoms tanker omkring borgerløn.” Vagn Steen: “der var, der er, der bliver.” Keld Anker Nielsen: “Borgerløn- en urealistisk tanke, der bør gennemføres.” Pia Barfod: “Overførsler af indkomster.” Per Højholt: “Mig og 6.5 milliarder, uddrag.” Poul Bjerre: “Lokalsamfund og borgerløn.” Svend Heinild: “Familiemønster og samfundsudvikling.” Niels Strandbygaard: “Borgerløn og Invaliditetsbegreb.” Jes Lunde: “Krisen og behovet for borgerløn.” Henrik Heie: “Det store regnestykke.” Hanne Drost, Arne Ebbesen og Jerper Morville: Hardy Hansens Indlæg på 3. tema-weekend ref. “Fællesproduktion – en vej frem.” Magnus Demsitz: “.. Pumaer og skildpadden.” Knud Sørensen: “Der er noget der ikke er som det skal være.” Ole Stavad: “Borgerløn – et nyt begreb.” Tage Dræby: “Borgerlønsbegrebet – en konkret inspiration.” Karen-Lykke Poulsen: “Hvad er det for noget arbejde, der adler.” Vagn Steen: “det vigtigste sker” Flemming Christensen: “Åbent brev til statsministeren.” Christian Vennerød: “Et forbløffende regnestykke.”).

Mossin, Aksel (1998) Basisindkomst og fornyelse af velfærdsstaten. Socialpolitik Efteråret 1998, Note 8. Københavns Universitet Økonomiske Institut Note 8.

Mossin, Aksel (1999) Socialdemokratier i trængsel på den tredje vej. Økonomi og Politik nr. 3:15-27.

Olesen, Aase (1993) Arbejde og velfærd. SALT 2. årg. Nr. 3.:2-3.

Ulf V. Olesen, Bruno Jerup og John Maynard Keynes (19??) Fra nødvendighed til frihed – om velfærdssamfund og forsørgerkultur.Genmæle 2, forlaget KLIM

Panduro, Bo (1995B) Økonomisk profil af borgerlønnen. SALT 4. årg. nr. 4.:11-13.

SALT (1992) 1.årg. Nr.6. december (Temanummer om Borgerløn).

SALT (1994) 3. årg. Nr. 2. marts (Temanummer om Borgerløn).

Sørensen, Per (1994) Det første skridt mod nye tider. SALT 3. årg. Nr. 2.:2-3.

Thyssen, Ole (1984) Arbejdsløs – Arbejdsfri. Haase

Thyssen, Ole, (1991) Hvad kommer efter velfærdssamfundet? Om rigdom og arbejde. København: Gyldendals Pamfletter.

Thyssen, Ole (1995) Borgerkrig om lønnet arbejde. i Praxis – praktisk filosofi. København: Gyldendal:87-90.

Vennerød, Christian (1983) Arbejdstid – Levetid. Århus: Husets Forlag.

Wamsler, Jens (1993A) Borgerløn er ikke utopi. SALT 2. årg. nr. 1:7-10.

Wamsler, Jens (1993B) Virkninger af De Grønnes borgerlønsmodel. SALT årg. 2. Nr. 4.:3-5.

Wamsler, Jens (1994A) Borgerløn eller kaos? SALT årg. 3. Nr. 2.:38-39.

Wamsler, Jens (1994B) DØS’s indfaldsvinkel er for snæver. SALT årg.3. nr. 2.:38-39.

 

2. Materiale fra de politiske partier:

De Grønne (1983) Ide-program.

De Grønne (1987) Program.

De Grønne (1990) De Grønne går ind for borgerløn. Pjece.

Det Radikale Venstre (1993) Arbejde og ledighed. Landsmødeudtalelse 11-12. sept. Nyborg.

Enhedslistens nyhedsbrev:

(Bruno Jerup Nielsen: “Samfundssikret løn til alle.”) Nr. 17. 1992 – (“Bekæmp arbejdsløsheden – ikke de arbejdsløse. Forslag til ny dagpengereform – uddannelses- og beskæftigelsespolitik.”) Nr. 18. 1992 – (Per Clausen: “For et radikalt socialistisk alternativ til kapitalistisk massearbejds løshed.”, Kaja Liboriussen: “Samfundssikret indkomst? Samfundsløn? Borgerløn?”) Nr. 21. 1993 – ( Karl Vogt-Nielsen: “Arbejdsbegrebet skal udvides.”) Nr. 22. 1993-
(Bernard Jeune: “Frihed fra arbejdet eller frigørelse af arbejdet? – oplæg om “samfundsløn” til bestyrel sesmødet den 27. febr.”) Nr. 23. 1993. –
(Ulf V. Olsen, Bruno Jerup Nielsen, Ole Brummer, Keld Albrechtsen: “Samfundssikret indkomst – nye og udvidede rettigheder til alle.”) Nr. 28. 1993. -(Bernard Jeune: “Arbejdsfordeling, nye jobs og nye rettigheder.”, Keld Albrechtsen, Ulf Olsen, Bruno Jerup og Ole Brummer: “Alternativt forslag til afsnit C.”) Nr. 2. 1994. (Bruno Jerup, Gunna Starck, Bente Møller, Helge Bo Jensen og Ulf V. Olsen: “Enhedslisten kæmper for borgerløn!”) Nr. 2. 1998. – (Bruno Jerup m.fl.: “Mere Borgerløn! Forslag til principbeslutning om borgerløn.”) Nr. 5. 1998. – (Christian Bundegaard: “Derfor Borgerløn!”) Nr. 7. 1998. – (Benedicte Toftegård: “Borgerløn er en skrivebordsillusion med social slagside.”) Nr. 8. 1998. – (Christian Graversen m.fl.: “Forsvar for borgerløn.”) Nr. 9. 1998. -(Pernille Falcon, Ole Donbæk, Karsten Ditlevsen: “Der er 117 argumenter mod borgerløn – her er nogle af dem.”, (Keld Hvalsø: “Borgerlønsforslaget er usocialistisk.”) Nr. 10. 1998. -(Susanne Flytkjær: “Børnearbejde, Marx og retten til indkomst.”, Per Clausen: “Et nyt forsøg.”, Line Barfod: “Borgerløn.” , Ulf. V. Olsen: “Endnu et forsvar for borgerløn.”, Jens Peter Kaj Jensen: “Hvad borgerlønnen kan – og ikke kan.”) Nr. 11. 1998. – ( Borgerlønskonferencen 1. nov.) Nr. 13. 1998).

Folkesocialisten:

(Nis Graulund Hansen: “Borgerlønnens pris”) Aug. 1992 og
(“Borgerløn & Solidaritet for alle.” Tillæg til Folkesocialisten 6/94) nr. 6. 1994.

Helveg Petersen, Niels (1987 og 2.udg.1995) Holdninger på tværs. Det Radikale Venstre.

Kristeligt Folkepartis Ungdom (1993) Den nære Fællesskab. Handlingsprogram.

Kristeligt Folkepartis Ungdom (1996) Ungt oprør fra midten – et kristendemokratisk manifest.

Kristeligt Folkeparti (1994) Etik i Økonomien. Arbejdsprogram nr. 27.

Nordjysk Radikalt Nyt:

(Keld Kollerup Kvist: “Oprør fra midten – behov for en ny politik.”,

Camilla Kvist: “Arbejdsløshedens omfang. Undersøgelse af, hvorledes forskellige former for arbejdsløshed indgår i arbejdsløshedstallene.”,

Jens Wamsler: “Borgerløn – et oplæg til De Grønnes landsmøde, september 1990.”, Torben Larsen: “Mere og bedre arbejde, godt fordelt til bedre uddannet og konkurrencedygtig arbejdskraft.”og Keld Kollerup Kvist, Inger Ottesen og Birgit Torlyn: “Borgerløn – en bæredygtig ide?”, Aase Olesen: “Arbejde og velfærd.”) nr. 2. 1993.

Radikal Politik:

(Keld Kollerup Kvist: “Nye lapperier på arbejdsmarkedspolitikken.”, Arne Højsteen og Åge Valbak: “arbejdsløshed og borgerløn.”) 13.10.93. (Lisbeth Garnov: “Borgerløn harmonerer ikke med radikal politik.”) 2. 11.93. – (Bente Samsing: “Borgerløn – en utopi”, “Kommentar af Thorkild Møller, formand for Landspolitisk udvalg”, “Kommentar af Hans Paludan.”) 28.12.93. – (Boye Haure: “Borgerløn, grundskyld og frihed.”) 8.2.94. – (Hans-Jørgen Jagd: “Borgerløn ikke utopi.”) 22.3.94.

Ret og Frihed:

(Kai Deigaard: “Nyt fra borgerlønsudvalget”) Nr. 3. 1994. (Svend Dinesen: “Ikke løn, men udbytte”) Nr. 4 1994, (“Borgerlønnen”) Nr. 5 1994 og (S. Dinesen: Strid om Kejserens skæg?”) nr. 7 1994, (“Retsforbundets landsmøde”) Nov. 1994 og (“Debatmøde om borgerløn”) nr. 9/10 1994

Socialdemokratiet, (1977) Solidaritet, lighed og trivsel. Principprogram.

Socialdemokratiet, (1992) Det nye århundrede. Principprogram.

Socialdemokratiet, (1995) Velfærd med vilje. Debatoplæg om Fremtidens velfærdssamfund.

Socialdemokratiet, (1996) Husk lige fremtiden. Udkast til Socialdemokratiets arbejdsprogram 1996-2000.

Solidarisk Alternativ, (1993) Udkast til minimumsprogram for Solidaritetslisten 15. sept.

Solidarisk Alternativ (1994) Sådan afskaffer vi arbejdsløsheden. Notat den 28. nov.

Venstre. (1995) Afstemnings- og debatoplæg. Mennesket frem for systemet. Udkast til nyt principprogram for Venstre.

Venstre, (1995) Mennesket frem for systemet. Nyt principprogram for Venstre.

Venstre, (1996) Velfærd og valgfrihed.

 

3. Aviser

Berlingske Tidende:

(Inger Brochmann: “Vi har råd til familieløn”.) 27.10.82. – (Niels Wismer: “Samfundsløn – en udvej.”) 17.11.82. – (Niels Wismer: “Arbejdsløshed årsag til økonomisk krise.”) 11.12.83. -(Klavs Krause: “En borger er sin løn værd.”) 15.9.86. – (“Fru Olesens revolution” (interview med Aase Olesen) 8.4.93. -(Torben Nielsen: “Arbejdsløsheden kræver systemændringer.” Erhvervskommentar) 29.8.93. – (Erik Christensen: “Borgerløn og velfærdssamfundets fornyelse”) 6.10.93. – (Philip Heimbürger: “Borgerløn giver mange gevinster.”) 16.10.93. -(Peter Haugen: “Borgerløn bragt pr. helikopter.”) 10.10.93 -(Jørgen Hoppe: “Indfør børne løn.”) 10.11.93. – (Leder: “Nej til borgerlønnen.”) 10.12.93. – (Kim Schaumann: “Borgerløn nen nægter at dø.”) 22.12.93. – (Niels I. Meyer: “Frivillig borgerløn er et led i solidarisk nytænkning.”) 9.1.94. – (Jens Wamsler: “Ja til borgerløn.”) 12.1.94. -(Frank Dahlgaard: “Skal vi alle være sociale klienter.”) 15.1.94 – (Henrik Gade Jensen: “Borgerløn gør os til statens slaver.”) 18.1.94 – (Jytte Andersen: “Meyers verden minder om Maos kulturrevolution.”) 25.1.94. – (Knud Overø: Fra bistand til løn med nyt arbejdsbegreb.”) 20.2.94. – (Kirsten Ketscher: “Velfærdsstaten er ikke for de fattige.”) 8.4.94. – (“Borgerløn den eneste løsning”) 18.8.94. – (Hans Skov Christensen: “Borgerlønnen er lukket ind ad bagdøren.”) 20.9.94.

Børsen:

(Niels Laurits Thygesen: “Høj arbejdsløshed garanterer konkurrenceevnen.”) 24.11.93. – (Finn Thorgrimson: Skraldemandsmodellen er for usolidarisk og passiv.”) 13.12.93. – (“Jelved: Delvis borgerløn når vi får råd til det.”) 5.1.94. – (Anders Ølgaard: “Borgerløn ad bagdøren”) 2.2.95. (Anders Ølgaard: “Noget for noget-princippet breder sig.”) 16.1.98.

Det Fri Aktuelt:

(“De Radikale er kommet hjem igen.”) 13.9.93. – (“Borgerløn på bordet”) 22.11.93. – (Leder: “Farvel til borgerlønnen.”) 10.12.93. – (Jens Wamsler: “Vi har aldrig foreslået, at alle skal have 130.000 kr.”) 15.12.93. – (Marianne Jelved:”Skatten skulle stige ti procent.”) 18-19.12.93. – (Tema: Farvelfærd?) 31.12.93. – (Finn Thorgrimson: “Fagbevægelsen støtter tanken om arbejdsdeling.”) 12.1.94. –  (“Vi skal opdrages til liv uden job.”) 31.5.94. – (Niels Nielsen: “Der må indføres borgerløn.”) 9.8.94. – (“Fra arbejdsløs til arbejdsfri”) 20.10.94 – (Lotte Bundgaard: “Borgerløn er ikke vejen frem”) 24.10.94. – (Niels Nielsen: “Borgerløn vil øge trygheden.”) 24.10.94. – (Niels I. Meyer: “Misforståelser omkring borgerløn.”) 25.10.94. – (Mimi Jakobsen: “Borgerløn – nej tak”) 10.11.94. – (Jytte Andersen: “Lediges pligter og rettigheder.”) 16.11.94. – (Erik Christensen: “Mimi og borgerløn.”) 16.11.94 – (Ole Norling Christensen: “Borgerløn, jo tak.”) 25.11.94. – (Ulla Skærved: “Handlingsplan på tre meter og 85 centime ter.”) 8.12.94. – (Mogens Lykketoft: “Udfordringer i velfærdssamfundet.”) 23.3.95. – (Leder: “Viljen til fortsat velfærd.”) 24.8.95 – (Erik Christensen m.fl. “Mens vi venter på borgerløn.” ) 13.11.95. – (Marianne Jelved: “Holdningsændring nødvendig.”) 16.11.95. – (Jacob Tietge: “Borgerløn belønner de asociale.”) 22.11.95 – (Jens Wamsler: “Borgerløn og socialdemokrati.”) 29.11.95. – (Erik Christensen: “Misinformation om borgerløn?”) 30.11.95. – (Jacob Tietge: “Borgerløn ikke socialdemokratisk.”) 4.12.95. –  (Bruno Jerup: “Sikringssystem for alle.”) 5.1.96. – (Ellen Brun: “Slip A-holdet løs!”) 15.1.96.- (Fokus-tillæg: Regeringsgrundlaget) 24.3.98.

Ekstra Bladet:

(Leder: “Den forklædte fascisme.”) 21.10.94.- (“Kun jobs til direktører.”) 12.11.94.

Flensborg avis:

(Gustav Martens: “Gældbundne arbejdstrælle uden historisk sidestykke.”)15.12.84.

Frederiksborg Amts avis:

(Gustav Martens: “Borgerløn vil være en kompensation til alle.” ) 8.10.86.

Information:

(Grete Rützou: “Borgerløn – arbejdsløshed – midteroprør.”) 28.6.82 – (Karsten Hedemann: “Borgerløn eller kaos – humanistisk syn eller nyliberalisme”) 2.12.83. – (Hanne Dam: “Frigiv kvinderne – udstyr børnene med borgerløn.” ) 11.7.87 – (“Minister vil lempe på kontrol af de arbejdsløse.”) 10-11.7.93. – (Søren Brier: “Borgerløn til “familiearbejdere””) 11.8.93. -(“Danskerne tror ikke at der er noget at kæmpe for” interview med Marianne Jelved) 14-15.8.93. – (Erik Christensen: “Jelved og borgerløn.”(læserbrev)) 25.8.93. –
(Ernst Dahl: “Forhastet partidannelse.”) 1.9.93. –
( Erik Christensen: “Borgerløn, tvang og for bud.”(læserbrev)) 10.9.93. –
(“De radikale vil åbne partiet”) 11-12.9.93. – (Erik Christensen: “Velfærdsydelse eller borgerløn – på vej imod et paradigmeskift i arbejdsmarkeds- og socialpoli tikken?”) 13.9.93. – (“Kvindelig skepsis overfor pasningstilskud.”) 7.10.93 – (Ejvind Larsen: “Livsstilsløn.” (leder)) 27.10.93 – (“Ret og pligt hænger sammen”) 10.12.93. – (Christine Antorini og Margit Kjeldgaard: “Kvinderne hjem til kødgryderne.”) 21.12.93 – (“Pusterum til ny idedebat.”) 24-26.12.93. –
(Jens Wamsler: “En reel borgerlønsdiskussion, tak!”) 24-26.12.93. (“Dansk Metal lancerer “smede-modellen””) 14.1.94. – (Jørn Loftager: “At klare sig selv”) 14.1.94 – (Søren Kolstrup og Karl Vogt-Nielsen: “Ud med borgerløn.”) 18.2.94. (Jesper Jespersen og Niels I. Meyer: “Hvor dyr er borgerlønnen egentlig?”) 23.2.94. – (Mogens Lykketoft: “Om igen, Jespersen og Meyer!”) 26-27.2.94. – (Ernst Dahl: “Borgerløn er ikke svaret.”) 1.3.94. – (Niels I. Meyer: “Lykketoft på vildspor.”) 5-6-3.94. – (Erik Christensen: “5000 kr skattefrit pr. måned”.) 14.3.94. -.
(Kim Behnke: “Den umoralske borgerløn.”) 24.3.94. – (Ellen Brun: “Velfærd uden formynderi.”) 29.3.94. – (Torben Krogh: “Den selvskabte borgerløn.”) 23.4.94. – (Bodil Foerlev: “Askaf junglen af ordninger.”) 23.4.94 -(Ellen Brun: “Fra formynderi til frigørelsesprojekt”.) 25.8.94. – (Jens Fromsejer: “Rådighed”) (læserbrev om borgerydelse) 7.9.95. –
(“Ansvar skal staves med S” interview med Verner Sand Kirk) 13.9.95. –
(“Vi er nødt til at tage hånd om det enkelte menneske” interview med Anders Fogh Rasmussen) 22.9.95. – (Jørn Loftager: “Det nye økonomiske paradigme.”) 28.12.95. – (Erik Christensen: “Sprog er politik og magt”) 30.1.96. – (Erik Hansen og Pia Jarvad: “Om nye ord.”) 24-25.2.96 – (Erik Christensen: “Tør Venstre?”) 5.6.96. – (Jørn Loftager: “Overførsels staten er god nok”) 13.2.97.

Kristeligt Dagblad:

(“De fleste kan se fordelen ved borgerløn.”- interview med Per Sørensen) 9.12.93. – (Aase Olesen: “Nytår – status og nytårsforsæt.”) 31.12.93.

Land og Folk:

(Lars Sidenius:”Klassekamp og borgerløn: måske er der mulighed for en “markedsøkonomi med socialistisk basis”?”) 1.2.90.

Morgenavisen Jyllands-Posten:

(Erland Knudsen: “Førtidspension/borgerløn?”) 2.11.90. – (“HK: Borgerløn til ledige.” (Kim Simonsen) 13.5.92. – (Per Sørensen: “Arbejde for at leve, eller..) 6.11.92. – (“Venstre-borgmester: Indfør borgerløn.”) 22.3.93. – (Boye J. Haure: “Den store samfundsreform.”) 8.10.93 – (Henning Rasmussen: “Den tredie vej:kreativitetens.”) 9.10.93 – (Klaus Schultz: “Frihed i grøn hverdag.”) 27.10.93. – (Ole Wagner: “De der har lyst skal arbejde.”) 3.11.93 -(Per Sørensen: “Kuren forværrer lidelsen.”) 10.11.93. – (Jytte Andersen: “Plads til alle uden borgerløn.”) 14.11.93. – (“Jelved: Udelukket af indføre borgerløn.”) 7.12.93. – (Erik Christensen: “Borgerløn og krisen”) 8.12.93. – (Leder: “Et utopisk regnestykke.”) 10.12.93 – (“Drøm men om borgerlønnen.”) 12.12.93. – (“Folkelig opbakning til skraldemandsmodellen.”) 13.12.93. – (Peter Ravn Jepsen: “Borgerløn er ikke bistandshjælp.”) 16.12.93. – (Knud Hansen: “Lad os få den borgerløn.”) 17.12.93. – (Klaus Schultz: “Borgerløn – den tredje vej.”) 26.12.9 3. – (Jørn Loftager: “Velfærd til diskussion”) 4.1.94. – (Lars Kalsen: “Borgerløn, et dårligt redskab” ) 17.1.94. – (Irma Henriksen: “Bevægelse for borgerløn.” (læserbrev) 23.4.94. – (Ole M. Nielsen: “Opsving søges bortforklaret”) 11.7.94. – (Klaus Schultz: Metodevalg med borgerløn.”) 10.7.94. – (Kai Deigaard: Illusionen om fuld beskæftigelse.) 26.8.94. (Keld Kollerup Kvist: “Familien som valgmulighed.”) 30.10.94. – (Aage Adalberth: “Borgerløn – en død sild.”) 13.11.94. – (Erik Christensen: “Apartheid og borgerløn.”(læserbrev)) 22.12.94. -(Jannick Storm: “Borgerløn og lønnede borgere.”) 19.2.95. – (Martin Nielsen: “Borgerløn til alle.”) 26.2.95. – (“Borgerløn ad bagdøren” – (dagpengekulturen)) 26.2.95 – (“Vi har sendt forkerte signaler” Samtale med Marianne Jelved) 19.11.95. – (Anders Fogh Rasmussen: “Retten til frihed”. Og Mogens Lykketoft: “Solidariteten lever.”) 22.2.98.

Politiken:

(Gunnar Thorlund Jepsen: “Nulindkomst og retfærdigt skattesystem.”) 7.6.74. – (Niels Højlund: “Borgerlønnen er indført: men vi har ikke taget konsekvensen.”) 18.6.82. – (Per Sørensen: “Arbejdets forbandelse.”) 13.4.92 – (Niels I. Meyer: “Arbejdsløsning”) 25.11.92. – (Eva Rude: “Borgerlønnen banker på.. Man glemmer kvinderne i debatten om ledigheden nu og tidligere.”) 5.1.93. –  (“Noget at rive i.”- interview med Aase Olesen) 27.1.93 – (Aase Olesen: “Reform for flere job. Forenkling af indviklede regler.”) 15.4.93. – (Jytte Andersen: “Borgerløn er ikke vejen til fremtiden”) 1.9.93. – (Erik Christensen: Borgerløn til alle. Det vil altid kunne betale sig at arbejde.”) 10.9.93. – (Asbjørn Haugstrup:” Lediggang er roden til nye muligheder. Borger løn giver frihed – Lad folk få lov til at vælge.”) 25.9.93. – (Jytte Andersen: “Borgerløn løser ikke ledighedsproblemet) 27.9.93 – (Jens Wamsler: “Borgerløn er vejen. Arbejdsministeren bør overvinde sine betænkeligheder.”) 7.10.93. – (Erik Christensen: “Borger løn.”(læserbrev))10.10.93 (Jytte Andersen: “Nye mål for de arbejdsløse.”) 25.10.93 – (“Opsang fra Aase. Socialkommissionen slukker og lukker.”) 25.11.93. – (Marianne Jelved: “Borgerløn – en utopi.”) 9.12.93. – (Niels I. Meyer: “Som om det var bestilt arbejde.”) 11.12.93. – (Age Valbak: “Ydere og nydere. Borgerløn deler os i to grupper.” ) 5.12.93. -(Lauge Dahlgaard: “Borgerløn.” (læserbrev)) 14.12.93 – (Jens Wamsler: “Borgerløn.” (læser brev)) 16.12.93. – (Marianne Jelved: “Den går ikke med borgerløn”) 26.12.93. – (“Bistandslov kvæles af sin succes”. Interview med Kirsten Ketscher) 23.4.94. – (Jann Sjursen: “Nye gode værdier. Arbejdsbegrebet ændrer sig.”) 6.6.94. – (Kristian Sloth: “Borgerløn” (læserbrev)) 25.7.94. – (“Sidste tilbud til langtidsledige. Og det kan de ikke sige nej til.” (interview med Mogens Lykketoft)) 22.10.94 – (Erik Christensen: “Modstridende tale om rådighedsreglerne.” ) 30.10.94. – (Jytte Andersen: “Ledige skal stå til rådighed.”) 17.11.94.
(Hamid El Mousti: “Kom så med den borgerløn.”) 22.11.94. – (Jørgen Elikofer: “Ingen velfærd uden værdier.”) 3.12.94. – (Peder Voetmann Christiansen: “Klicheer fra jernet.”) 8.12.94. – (Jørn Loftager: “…og hvad er problemet?) 23.10.95 – (Erling Olsen: “Jul i Over-Danmark og Under-Dan mark.”) 24.12.95. – (Erik Christensen: “Ret og pligt i velfærdssamfundet. Ideologisk kolbøtte i Socialdemokratiet.”) 4.1.96.

Weekendavisen:

(“Noget for noget eller borgerløn”) 9.2.90.

Vendsyssel Tidende:

(Helle Ottesen: “Flere fluer med et smæk.”) 25.9.87.

Aalborg Stiftstidende:

(Birgit Torlyn:”En grøn borgerløn”.) 16.8.92. – (Mogens Hindsberger: “Vort begreb om arbejde er ikke fulgt med tiden.”) 21.3.93. – (“SF i nyt opgør om EF. Men først fik regeringen smæk.”) 8.5.93. – (Keld Kollerup Kvist: “Borgerløn vil betyde større personlig frihed”) (læserbrev). 3.8.93. – (Keld Kollerup Kvist: “Borgerløn vil rette skævhederne.”) 18.7.93. -(Erik Christensen: “Borgerlønnens farve.”(læserbrev)) 28.8.93. – (Majken Kjer Johansen: “Borgerløn vil skabe flere job.”) 30.11.93. – (Leder: “På eget ansvar.”) 14.12.93. – (Keld Kollerup Kvist: “Borgerløn øger person-frihed.”) 4.9.94. – (Majken Kjer Johansen: “Borgerløn til alle en løsning.”) 25.9.94. – (“Borgerløn eller barbari” interview med Ellen Brun) 21.8.94.

Aarhus Stiftstidende:

(Niels I. Meyer: “Borgerløn og beskæftigelse”.) 14.1.85.

4. Andre blade.

Magisterbladet:

(“Mere tid til Vorherre.” interview med præsteforeningens formand, Kjeld Holm) nr. 1. 1994.

Mandag Morgen:

(Leder: “Fra fuld beskæftigelse til fuld forsørgelse.” og Ledighed: “Opsvinget knækker ikke væksten i forsørgerbyrden.”) Nr. 1. 1995. – (Velfærdssamfundet: “Velfærdskommission kommer ikke med kriseløsning.”) Nr. 2. 1995 – (Arbejdsmarkedet: “Arbejdsministeren ønsker kulturrevolution i dagpengesystemet.”) Nr. 33. 1995 – (Politik: “Økonomiministeren: Al lovgivning skal tilpasses en ny kultur”) Nr.43. 1995.

Press:

(“14 år efter: Det fortrængte oprør”) nr. 78. 1992.
På vej – til et humant ligevægtssamfund. Udgivet af “Midteroprøret”:
Nr. 4. 1982 – (“På vej interviewer Mogens Lykketoft.”) Nr. 1. 1983. –
(“Inspirerende møde om borgerløn og beskæftigelse.” med udtalelse af Ingelise Kofoed, SF) Nr. 2. 1983 – (“På vej interviewer Ebba Strange, SF.”) Nr. 3. 1983 – (“..det er ikke alt græs, der er grønt.” Interview med Svend Auken, – lektor Hans Aage: “Der skal flyttes piloteringspæle.”) Nr. 8. 1983 – (NIM: “Ungdom, borgerløn og fred.”) nr. 8. 1984. – (“Et arbejderflertal skal kunne fungere i praksis -og samarbejde med græsrødderne.” Interview med Holger K. Nielsen, SF) Nr. 6. 1986 – (Niels I. Meyer: “Internationalt møde om borgerløn.”) nr.7 1986 – (Interview med Anker Jørgensen: “Harmonisering: Løfte dem op, der ligger lavt, men ikke trykke dem, der ligger højt.”, Interview med Niels Helveg Petersen: “Visioner er vigtige, men ord er taknemmelige.”, Ivar Nørgaard, SD: “Borgerløn”., Aase Olesen, RV: “Selektiv borgerløn – et skridt på vejen.”, Ebba Strange, SF: “Borgerløn.”, Niels I. Meyer: “Et midteroprørsk valgprogram”, Leder: “Borgerløn i vor tid?”) Nr. 6. 1987 –
(Jesper Jespersen: “”Oprør fra midten” og den økonomiske debat”, Flemming Kofod-Svendsen: “Borgerløn – en spændende ide.”) Nr. 1. 1988.

Social Politik. Udgivet af Socialpolitisk Forening:

(Birgitte Andersen: “Brugernes Socialkommission på banen.” Aase Olesen: “Polariseringen må standses.” Jytte Andersen: “Et frisk pust fra de lediges rækker.” Karen Jespersen: “Aktivering for dem, der behøver et skub.”) Nr. 2. 1993 – (Erik Christensen: “Borgerløn og helhedstænk ning.”) nr. 1. 1994. – (Jørgen Goul Andersen: “Arbejdsløshed, polarisering og solidaritet.”) Nr. 4. 1995. – (Iver Hornemann Møller: “Fra bistandslov til aktivering til fattiglov og stimatisering.” Kirsten Ketscher: “Mellem skøn og ret og pligt.”) Nr. 6. 1996.

Social Rapport. Udgivet af Center og Alternativ Samfundsanalyse (CASA):

(Henning Hansen: “Visioner om en ny socialpolitik) Nr. 4. 1992. (“Aktivering og arbejdsløs hed”) nr. 6. 1993 og (“Kritiske kommentarer til Socialkommissionenes rapport”) nr. 7. 1993.