Erik Christensen i Pakzads Polemik 2018

Interview med Erik Christensen i Pakzads Polemik i Radio 24syv søndag d. 14. januar 2018, i anledning af hans bog På Vej til Borgerløn fra 2017. Udsendelsen – der har titlen Borgerløn – er tiden kommet til det? – kunne tidligere høres her:

https://www.radio24syv.dk/programmer/pakzads-polemik/20943352/borgerlon-er-tiden-kommet-til-det