Sidste udkald. Støt med din underskrift. Fristen er d. 25. juni.

Europæisk borgerinitiativ for basisindkomst.
Støt med din underskrift. Fristen er d. 25. juni 2022.
 
Vores mål er at indføre en ubetinget basisindkomst (UBI) i hele EU for at sikre alle borgere et eksistensgrundlag og mulighed for at deltage i samfundet. UBI skal være en del af EU’s økonomiske politik, og den skal realiseres inden for rammerne af de kompetencer, der er tildelt EU i traktaterne.
 

Vi anmoder Kommissionen om at fremsætte et forslag om ubetinget basisindkomst i hele Unionen, som kan mindske regionale uligheder og styrke Unionens økonomiske, sociale og territoriale samhørighed.

Dette skal realisere målet i den fælles erklæring fra Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og Kommissionen fra 2017 om, at “EU og dets medlemsstater også vil støtte effektive, bæredygtige og retfærdige sociale beskyttelsessystemer for at garantere en grundindkomst” med det formål at bekæmpe økonomisk ulighed.

 
Link til underskrift og flere informationer her: https://sign.eci-ubi.eu?lg=da