Folkemødet på Bornholm 2016

I år har BIEN Danmark ikke eget telt på Folkemødet, som finder sted i dagene torsdag d. 16. til søndag d. 19. juni. I stedet har vi lavet aftaler med diverse foreninger, hvor debatten om UBI passer ind. Vi vil desuden stille op på Speakers Corner.

Der kan stadig komme flere debatter om UBI, så følg med I programmet her: https://kalender.brk.dk/event/list/2016#p1

Vi efterlyser aktivister
Vi har brug for medlemmer, der vil være med på Folkemødet. Opgaven består hovedsageligt i at møde op i diverse telte og gå ind i debatter, der tangerer ubetinget basisindkomst, velfærd og beskæftigelsespolitik.

De første tre, der melder sig, vil kunne få dækket rejseudgifter. Henvendelse til kassereren: Michael Husen på sekretariat@basisindkomst.dk

De arrangementer, der er på plads, er flg.:

Fredag kl. 9.00-10.55
Arrangør: BIEN Danmark – Netværk for Basisindkomst.
Sted: A99 Mobil Event – Danchells Anlæg

Borgerløn/basisindkomst – oplæg og debat
Borgerløn eller basisindkomst (UBI), som det også hedder, er et af tidens hotteste politiske emner. Emnet forbindes med såvel med den bureaukratisk tunge arbejdsmarkedspolitik, teknologiens fremfærd, stigende ulighed og vores smuldrende velfærd. Kom og deltag i debatten.

Fredag kl. 12.00-13.00
Arrangør: JAK Danmark, BIEN Danmark og Frie Bønder – Levende Land.
Sted: G12 Fremtidens økonomi – Allinge Havn, inder- og ydermole.

Bæredygtige økonomiske systemer
Oplæg og debat om systemer, der bør ændres til vores fælles bedste.
Penge uden gæld v. Uffe Madsen, tidl. bankdirektør.
Mere jord på flere hænder i balance med naturen v. Hans Jørgen Nygaard, formand for Frie Bønder – Levende Land.
Basisindkomst til alle v. Erik Christensen, bestyrelsesmedlem i BIEN Danmark.

Fredag 15.00-16.00
Arrangør: RETSFORBUNDET
Sted: C24 Retsforbundet – Cirkuspladsen

Borgerdividende vs. ubetinget basisindkomst
I borgerlønsbevægelsen BIEN Danmark arbejder man for at indføre ubetinget basisindkomst i Danmark. I Retsforbundet har man borgerdividende på programmet.
Vi vil i denne workshop kikke på forskelle og ligheder mellem de to begreber. Hvad vil en fri adgang til penge til de nødvendige livsfornødenheder gøre ved os som individer, og hvilken indflydelse vil det få på samfundet? Og hvordan får vi råd?

Debat og oplæg ved Jimmy Due fra Retsforbundet og Dorte Kolding BIEN Danmark.

Fredag 18.00-18.30
Arrangør: INFORMATION
Sted: F16 Informations græsplet – Ved Allinge Røgeri / Bibliotek.

Borgerløn – en fornyelse af velfærdssamfundet?
Debat mellem Pelle Dragsted fra Enhedslisten og Erik Christensen, BIEN Danmark
Lørdag kl. 14.30-15.30
Arrangør: CEVEA
Sted: G30 Cevea – Allinge Havn, inder- og ydermole

En debat om borgerløn på venstrefløjen
I panelet:
– En politiker fra Alternativet
– En politiker fra SF
– En ekspert – modstander af borgerløn
– En repræsentant for BIEN Danmark (Dorte Kolding)

Lørdag den 18. juni kl. 16.00 -17.00
Arrangør: Sammenslutningen af Danske Småøer i samarbejde med LAG Småøerne
Sted: A29 Danske Småøer – Danchells Anlæg

Småøernes fremtidige erhverv. Hvad skal du leve af? – når du bliver øbo…
Småøerne, og det de kan byde på, er tiltrækkende for mange, og ølivet ligger som en drøm i baghovedet på flere mennesker. Men før det kan blive en reel overvejelse at bosætte sig på en af øerne skal arbejdslivet kunne hænge sammen – for hvad skal man leve af? Det kan være en udfordring at få arbejdsliv og øliv til at gå op. Vi sætter problematikken til debat og brainstormer på de gode idéer:
– Skal der tænkes på helt andre måder, når vi taler om arbejde?
– Hvordan kan vi hjælpe nye former for jobs, som passer til ølivet, på vej?
– Hvad er det nu småøerne “bare lige kan gøre” for at øge bosætning?
Debatten er tænkt som et forum for idéudvikling og sparring om fremtidens erhverv og levebrød på småøerne.
Deltager fra BIEN Danmark: Dorte Kolding.