Folkemødet på Bornholm 2018

BIEN Danmarks plads på Folkemødet i år hedder A 15 og ligger i det skønne grønne område Danchells Anlæg i den første ende af pladsen (set nordfra).

Her har vi 18 events, der former sig som samtaler mellem en inviteret person, en fra BIEN Danmark og desuden publikum. De inviterede personer kommer med meget forskellig baggrund i: fagbevægelsen, filosofi, A-kasse, et parti, er forfattere til relevant litteratur. Strukturen er gennemgående: den inviterede giver et oplæg – deres tanker og synspunkter i forhold til basisindkomst belyst fra deres særlige vinkel, derefter en dialog med mediator og sluttelig debat med publikum. Lørdag er en paneldebat med flere at de inviterede: Skal vi have Borgerløn i Danmark?

Programmet:

TORSDAG d. 14. juni

Kl. 13.00-13.30
Søren Skogstad, næstform. i BIEN Danmark:
Om glæden.
Hvorfor lave om i et samfund, hvis borgernes glæde ikke øges herved? Hvad vil en gennemføring af basisindkomst betyde for glæden i et samfund som det danske?

Kl. 13.30-14.00
Annette Hjorth Knudsen, Alternativets borgerlønsgruppe:
Alternativets forslag om borgerløn i Danmark.
I Alternativet arbejder man med at udarbejde et konkret forslag til indførelse af borgerløn i Danmark.

Kl. 14.00-14.30
Niels Højberg, Århus kommune:
Borgerløn og arbejdsbegrebet.
Skal vi have løn for uformelt og frivilligt arbejde? Kan vi indregne uformelt og frivilligt arbejde i de økonomiske og politiske beregninger i fremtiden?

Kl. 14.30-15.00
Martin Bruun Michaelsen, studerer anvendt filosofi på AUC:
Hvorfor er borgerløn et hot emne?
Refleksioner fra en praktik i BIEN Danmark. Martin vil fortælle om sine intentioner, erfaringer og resultater.

Kl. 15.00-15.30
Lisbeth Bech Poulsen, Folketingsmedlem for SF:
SF og borgerløn.
Er borgerløn overhovedet venstrefløjens kop te? Man siger, at borgerløn hverken er til højre eller venstre, men fremad.

Kl. 15.30-16.00
Nick Allentoft, chefredaktør DenOffentlige.dk:
Velfærdsillusionen og borgerløn.
I sin nye bog ”Velfærdsillusionen” tegner Nick Allentoft et billede af velfærdssamfundet, som slet ikke leverer, hvad vi tror.

Kl. 16.00-16.30
Maibrit Berlau, form. f. Socialrådgiverforeningen:
Socialrådgiverforeningen og borgerløn.
Socialrådgiverne er som faggruppe kommet under pres i vores reformbesatte beskæftigelsessystem.

Kl. 16.30-17.00
Erik Christensen, BIEN Danmark:
På vej til borgerløn.
Hvorledes kan borgerløn betyde en frigørelse og en videreudvikling af den danske universelle velfærdsstat?

________________________________________

FREDAG d. 15. juni:

Kl. 09.30-10.00
Jens Jonathan Steen, chefred. på Netavisen Pio:
Socialdemokratiet og borgerløn.
Er borgerløn en redningskrans for velfærdsstaten? Hvorfor er den socialdemokratiske bevægelse stadig skeptisk overfor borgerløn?

Kl. 10.30-11.00
Verner Sand Kirk, Danske A-kasser:
A-kasserne og borgerløn.
Kan borgerløn være med til at styrke den danske flexicurity-model?

Kl. 12.00-13.00
Dennis Kristensen og Ken Patrick Petersson, begge FOA:
Fagbevægelsen og borgerløn.
Fagforeninger og borgerløn passer ikke umiddelbart sammen. Hvad kræves der hvis borgerløn skal blive en del af den fremtidige faglige politik?

Kl. 13.30-14.00
Andreas Mortensen, Cand.merc. Filosofi:
Hvis Marx var konsulent i dag, ville han gå ind for en borgerløn.
Hvorfor er en borgerløn det eneste velfærdspolitiske instrument til at kompromittere det moderne arbejdsliv?

Kl. 14.00-14.30
Josefine Fock, folketingsmedlem for Alternativet:
Alternativet og vejen til borgerløn.
Alternativets politiske program indeholder mange mål, der vil kunne realiseres med borgerløn.

Kl. 15.00-15.30
Jonas Jensen, Foreningen Gode Penge:
Pengeskabelse og borgerløn
Hvordan skabes penge i dag, og hvad er virkningen heraf? Hvad vil en basisindkomst betyde for pengemængden og pengecirkulationen?

Kl. 15.30-16.00
Dennis Nørmark, antropolog og Anders Fogh Jensen, filosof:
Pseudoarbejde / bullshitjobs.
”Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting?”, spørger de to forfattere til bogen ”Pseudoarbejde”. Kan borgerløn måske indgå som en del af en løsning?
________________________________________________

LØRDAG d. 16. juni:

Kl. 09.30-10.00
Jørn Loftager, Århus Universitet:
Borgerløn i et ideologisk perspektiv.
Hvorledes skal man tolke den ny interesse for borgerløn, og hvilke udfordringer står
borgerlønstanken overfor?

10.30-11.00
Pelle Dragsted, Folketingsmedlem for Enhedslisten:
Enhedslisten og borgerløn.
Hvorfor er Enhedslisten både tiltalt af borgerlønstanken og samtidig skeptisk?

Kl. 11.00-11.30
Nikolaj Brasen, hovedbestyrelsesmedlem i Radikale Venstre:
De Radikale og borgerlønnen.
Kan de radikale fristes af borgerløn? Hvordan harmonerer tanken om borgerløn med partiets værdisæt og historie?

Kl. 15.00-16.00
Paneldebat med nogle af de gæster, BIEN Danmark har haft i teltet. Vi  har afsat en time til en fri debat om nogle af de temaer, vi har drøftet i de afholdte samtaler. Vi inviterer vores oplægsholdere til at svare på spørgsmål fra publikum. Intet for stort, intet for småt, bare det er inden for borgerlønsskiven.

Panellet består af:
• Lisbeth Bech Poulsen SF
• Annette Hjorth fra Alternativets borgerlønsgruppe
• Anders Fogh Pedersen, filosof og medforfatter til bogen “Pseudoarbejde”
• Dennis Nørmark, medl. af liberal Alliance, debattør og medforfatter til bogen “Pseudojobs
• Mads Blistrup,, Dansk Socialrådgiverforening
• Pelle Dragsted, Enhedslisten
• Dennis Kristensen, tidligere formand for FOA
• Josefine Fock, Alternativet
• Nikolaj Brasen, Radikale venstre