Folkets Radio 2018: BIEN Danmark

Folkets Radio, efteråret 2018:

BIEN Danmark.

Interview med Helle Wisbech og Martin Bruun Michaelsen, hhv. formand og bestyrelsesmedlem i BIEN Danmark. Vært: Andreas Beyer Gregersen.

http://www.folketsradio.dk/podcasts/18-podcasts/filosofi/48-engager

Udsendelsen “BIEN Danmark (Helle Wisbech og Martin Bruun Michaelsen)” findes et stykke nede på listen.