Fusk med beviserne

FUSK MED BEVISERNE
Svar til Marianne Jelved af Erik Christensen (Information, 9.3.01)

Økonomiminister Marianne Jelved forsøger i et læserbrev den 2. marts at tilbagevise at borgerlønsberegningerne i Økonomisk Oversigt fra dec. 1993 skulle være »forkerte«.

Nu kan »forkert« tolkes på flere måder. En kendsgerning er det imidlertid, at det i forbindelse med offentliggørelse af rapporten blev kritiseret, at tre meget væsentlige tekniske modelmæssige forudsætninger for Økonomisk Oversigt‘s beregninger forblev skjulte for den almindelige læser af rapporten (se SALT nr. 2. 1994).

• Økonomisk Oversigt behandlede borgerløn som noget, der lægges ovenpå den eksisterende struktur på det sociale og skattemæssige område, hvilket ikke blev gjort klart. Det betød, at de daværende fradrag i personlig indkomst ikke blev afskaffet, hvilket naturligvis øgede den nødvendige skatteprocent betragtelig.

• Desuden blev det antaget, at modtagere af dagpenge vil få borgerlønnen oven i dagpengene, hvilket også krævede en højere beskatning.

• Endelig havde man valgt det smallest mulige beskatningsgrundlag, nemlig den skattepligtige indkomst, som er indkomsten efter fradrag i personlig indkomst. Økonomisk Oversigt‘s beregninger byggede på det skattesystem man havde i 1993, og ikke det nye skattesystem efter 1993, hvor man havde en mindre progression og et noget bredere skattegrundlag.

Det betød, at Økonomisk Oversigt i sine beregninger fik for høje skatteprocenter og formentlig ville ende på en skatteprocent på ca. 70 procent, hvis man havde opstillet regnestykket lidt anderledes. Økonomisk Oversigt begik altså med sine modelberegninger en række elementære analysefejl.

Borgerløn vil betyde et helt andet og nyt system for indkomstoverførsler og skatter. Hvad Økonomisk Oversigt gjorde var, at smække borgerløn oven i et system af skatter og sociale ydelser, som er opbygget på et helt andet grundlag. Det giver sig selv, at det ikke uden videre kan lade sig gøre at indføre borgerløn, hvis man ikke tilpasser det øvrige ydelses- og skattesystem til borgerlønnen. Jelved kan ikke bortforklare, at Økonomisk Oversigt‘s analyse er et klart eksempel på politisk misbrug af økonomiske modelberegninger.

Man fik embedsmændene til at opstille nogle vanskeligt gennemskuelige og urimelige forudsætninger for nogle økonomiske modelkørsler for at kunne nå frem til et resultat, der viste, at borgerløn var samfundsøkonomisk umulig.

LÆS OGSÅ: DA JELVED DOLKEDE BORGERLØNNEN (af Rune Engelbreth Larsen)
LÆS OGSÅ: BORGERLØN ER UACCEPTABEL (af Marianne Jelved)
LÆS OGSÅ: JELVED MISFORSTÅR MED VILJE (af Henning Jakobsen)