Götz Werner får Erich Fromm-prisen 2015

Den i Tyskland meget kendte erhvervsmand Götz W. Werner bliver årets modtager af Erich Fromm-prisen. Han får prisen for at have skabt en virksomhedskultur som sætter mennesket i centrum, ikke som middel, men som mål i sig selv, og en virksomhed hvor “arbejdet har fået sin kreative dimension og sin menneskelige værdighed tilbage”. En ledetråd for ham gennem alle årene har været at skabe rammebetingelser for medarbejdernes personlige initiativ.

Götz Werner får også prisen for sin store indsats for at skabe opmærksomhed omkring Ubetinget Basisindkomst som i hans øjne, hvis den skulle blive til virkelighed, vil sikre at det enkelte menneskes arbejdsindsats, hvad enten den er lønnet eller ulønnet, bliver livsbekræftende og udtryk for egne tanker, følelser og visioner. Fromm var selv inde på en lignende tanke i sine skrifter og talte om en “garanteret indkomst for alle”.