Har samfundet råd til basisindkomst?

Det korte svar er, at i lande med et veludviklet velfærdssystem er betingelserne allerede opfyldt. Alle mennesker har allerede (eller har mulighed for at få) en vis indkomst, der er til at leve af. De der ikke har arbejde har indtægten i form af en overførselsindkomst, og de der har arbejde har den i form af en arbejds- eller erhvervsindtægt. Midlerne er altså materielt set til stede, det gælder bare om at finde en anden måde at organisere den økonomiske omfordeling på.

Ethvert veludviklet samfund foretager allerede en økonomisk omfordeling, der har til formål at beskytte de svage. Selv de mest markedsorienterede lande foretager en omfattende statsligt styret omfordeling, dels af respekt for humanistiske værdier og menneskerettigheder, og dels fordi det økonomiske system har brug for, at der er et vist minimum af købekraft hos alle individer, også de svageste. I et moderne samfund accepterer man ikke at nogen individer skal leve under vilkår, der truer deres overlevelse.

Basisindkomst vil kræve en anden måde at styre pengecirkulationen på. En række eksisterende overførselsydelser vil skulle erstattes af basisydelsen og en række udgifter til at administrere det nuværende kontrol- og aktiveringssystem vil kunne spares væk. Muligvis vil det være nødvendigt at omlægge skattesystemet og indføre nye former for skatter eller afgifter. Dette er en teknisk-økonomisk udfordring, som må kunne løses, eftersom de grundlæggende ressourcer allerede er til stede, og det bør også kunne lade sig gøre uden at basisindkomsten i sig selv behøver at medføre en væsentligt anderledes fordeling mellem rige og fattige i samfundet.

I BIEN Danmark arbejder vi på at samle forslag og modeller til, hvordan det økonomiske system kunne organiseres, så basisindkomsten kan finansieres. Se en oversigt over forskellige forslag og modeller her: Finansiering af basisindkomst