Hvad er borgerløn?

Borgerløn, eller ubetinget basisindkomst (UBI) er en indkomst som alle borgere modtager fra det offentlige uden betingelser. Den adskiller sig fra de traditionelle overførselsindkomster ved at:

 • Den gives til hver enkelt person og ikke til familier
 • Den gives uafhængigt af anden indkomst
 • Den gives uden krav om arbejde og uden krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

At den gives til enkeltpersoner betyder, at ingen længere er afhængig af f.eks. sin ægtefælle for at blive forsørget. Enhver er sikret sit eget individuelle forsørgelsesgrundlag. Basisinkomsten til børn vil dog blive administreret af forældrene.

At den gives uafhængigt af anden indkomst betyder, at hvis man har indkomst fra lønarbejde eller egen virksomhed, bliver basisindkomsten ikke berørt men vil stadig blive udbetalt ubeskåret. Derfor vil det altid kunne betale sig at arbejde for at supplere sin basisindkomst og få en højere samlet indtægt.

At den gives uden krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet betyder, at enhver har ret til selv at vælge sin foretrukne livsform og selv vælge i hvilket omfang og på hvilke betingelser, man vil deltage i arbejdslivet. Basisindkomsten er en retmæssig ydelse, der automatisk bliver udbetalt til alle uden nogen form for kontrol og vurdering.

Hvor stor skal basisindkomsten være? I princippet kan den have en hvilken som helst størrelse, som man i et samfund kan blive enige om, men den mest almindelige holdning er, at den skal være på et niveau, som gør det muligt at leve af den, om end på et beskedent niveau. Hvis man har en defineret fattigdomsgrænse i et samfund kan dette være et vejledende niveau for en basisindkomst. Basisindkomsten kan gradueres, så der er lavere satser for børn, for unge osv.


Kært barn har mange navne

Ideen om basisindkomst er hverken ny eller begrænset til det danske velfærdssamfund. Ideen har været fremsat adskillige gange og i mange lande gennem mere end 100 år og har bl.a. haft disse betegnelser:

 1. Borgerløn. Sådan hed det i bogen Oprør fra Midten (af K. Helveg Petersen, Niels I. Meyer og Villy Sørensen), der udkom i 1978, blev en bestseller og vakte en livlig debat. I Norge kalder man det i dag “borgerlonn”.
 2. Grundindkomst. Begrebet “Grundeinkommen” bruges i Tyskland. Se https://www.grundeinkommen.de/
 3. Basic Income Guarantee (BIG). Dette er navnet på bevægelsen i USA, se: http://www.usbig.net/
 4. Negativ indkomstskat. Negativ indkomstskat er en variant af basisindkomst, foreslået af bl.a. den amerikanske liberalistiske økonom og nobelprismodtager Milton Friedmann.
 5. Social dividende. En form for ydelse til borgerne baseret på afkastet af offentlige virksomheder eller offentligt ejede ressourcer. I Alaska er der indført en sådan dividende (Alaska Permanent Fund) baseret på olieforekomster, og i EU har professor Philippe van Parijs foreslået indførelse af en Euro-dividende for at styrke og legitimere eurozonen.

 

Hvor udbredt er ideen om basisindkomst?

 • Historisk: Ideen om en basisindkomst har været foreslået og diskuteret af samfundsdebattører i hvert fald siden 1500-tallet. En god oversigt over ideens historie kan ses her: A Brief History of Basic Income Ideas
 • Internationalt: Organisationen Basic Income Earth Netword (BIEN), som er en paraplyorganisation for basisindkomst, har tilknyttet nationale basisindkomst-organisationer fra 23 lande. Nogle af organisationerne kan ses på BIEN Danmarks hjemmeside under links.
 • Europa: UBIE (Unconditional Basic Income Europe) er en sammenslutning af europæiske basisindkomstbevægelser, der afholder konferencer og udgiver nyhedsbreve. Se UBIE’s hjemmeside
 • Kongresser: BIEN afholder international kongres hvert andet år. 2014 afholdtes kongressen i Montreal, Canada, og i 2016 afholdes den i Seoul, South Korea. Se listen: Bien Congresses.
 • Forskning: Der findes en righoldig videnskabelig litteratur om basisindkomst, og der udgives et videnskabeligt tidsskrift: Basic Income Studies (BIS). The first academic journal to focus specifically on basic income and cognate policies. http://www.degruyter.com/view/j/bis. Flere henvisninger under links.
 • Forsøg med basisindkomst: Der foretages lokale forsøg med basisindkomst i Brasilien, Indien og Namibia. Et meget omtalt forsøg har tidligere fundet sted i Mincome, Canada.

Ofte stillede spørgsmål

Der kan naturligvis stilles (og der bliver stillet) mange spørgsmål til basisindkomst om f.eks. finansiering, fordeling, ideologi, etik, praktisk gennemførlighed osv. Nogle af disse spørgsmål forsøger vi at besvare her:

Ofte stillede spørgsmål


Film om basisindkomst

En god introduktion til, hvad basisindkomst er, kan ses i filmen Grundeinkommen, af Enno Schmidt & Daniel Häni, med danske undertekster af Per Sørensen og Karsten Lieberkind. Filmen kan ses her.


Oversigtsartikler om basisindkomst/borgerløn:

En god oversigtsartikel om borgerløn findes på websiden “faktalink – Bibliotek og undervisning”: https://faktalink.dk/borgerlon