Hvordan får man indført basisindkomst i et socialt EU?

Af Erik Christensen

Rapporten The European Basic Income er skrevet af en gruppe indenfor et ungt akademisk netværk af phd-kandidater  i Karl-Renner-Instituttet (https://renner-institut.at/english) i Wien og Foundation for European Progressive Studie (https://www.feps-europe.eu) i Bruxelles. Disse organisationer er oprettet af socialdemokrater og socialister i EU.

Rapportens udgangspunkt er, at der på tværs af det politiske spektrum i EU er enighed om, at EU har brug for skabelse af en reel social union. Derfor kommer denne rapport med et politisk forslag til, hvorledes den sociale dimension kan udformes i lyset af den nuværende mangfoldighed af nationale velfærdssystemer.

Rapporten er en samlet informationskilde for progressive politiske beslutningstagere og forskere, der er interesserede i (a) hvordan en europæisk UBI konkret kan udformes og (b) begrundelsen bag dens konkrete designbeslutninger. For at formulere et politisk forslag, der potentielt kunne fremme tværpolitiske kompromiser og flytte den offentlige mening og den politiske virkelighed tættere på hinanden har rapportens forfattere gennemført en omfattende gennemgang af historiske og nutidige UBI-debatter. Herudfra præsenterer de nøgleargumenterne i de akademiske, populære, politiske, og organisatoriske kilder, og reflekterer over dem ud fra logiske, normative og empiriske perspektiver.

Baseret på de mest plausible argumenter for og imod en UBI, kommer forfatterne med et konkret politisk forslag til en UBI på EU-niveau, der er forenelig med idealerne set fra forskellige partipolitiske perspektiver.

Læs rapporten The European Basic Income.