Hvordan vi får flere i beskæftigelse og flere iværksættere.

En af de ting, vi skal gøre op med, er at operere med en næsten vandtæt opdeling af befolkningen mellem beskæftigede og modtagere af overførselsindkomst.

Reglerne for tildeling af overførselsindkomst gør det i praksis umuligt legitimt at supplere dagpenge, kontanthjælp eller pension med en egenindkomst, en kendsgerning, der er med til at forklare manglen på de iværksættere, næsten alle politiske partier efterlyser.

En enkelt løsning vil være at indføre en ubetinget basisydelse til erstatning af disse ydelser og så beskatte den egenindkomst, folk skaffer sig.

Nøglebegrebet er negativ skat et begreb som faktisk anbefales af flere nobelpristagere i økonomi.

Hvis vi definerer en fattigdomsgrænse, som f.eks. værdien af kontanthjælp efter skat, ca. kr. 96.000, så ville en ordning med negativ skat kunne se sådan ud:

Alle betaler i skat 50% af, hvad de selv tjener i minus en “skatterabat” på kr. 96.000. Hvis forskellen er negativ udbetales differencen af skattevæsenet.

Folk uden egen indkomst modtager altså kr. 96.000. Tjener de selv kr. 30.000 udbetaler SKAT kr. 81.000 (96.000 – 50% af 30.000). Tjener de selv kr. 300.000 betaler de kr. 54.000 i skat (50% af 300.000 – 96.000) osv.

Alle får altså lov til at beholde halvdelen af, hvad de selv tjener. For store indkomster vil den samlede skatteprocent nærme sig de 50%, hvilket er en progression næsten som den nugældende.

Dette vil sætte mere gang i iværksætteriet end alle mulig kurser. Du kan starte din egen virksomhed med sikkerhed i basisydelsen og først betale skat, når den kaster nok af sig, til at du kan leve af det.

Samfundets samlede skatteprovenu vil falde betydeligt, men ikke mere, end, hvad der spares i det overførselsydelser, der falder bort. (En detailleret beregning kan læses på www.basisindkomst.dk.)

Vi behøver ikke mere at diskutere efterløn, tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet eller varigheden af dagpengeperioden.

Det kan naturligvis ikke udelukkes, at nogle vil holde op med at efterspørge arbejde, men det er rimeligt at regne med at mindst lige så mange, der i dag ikke har egenindkomst vil forsøge at skaffe sig en sådan.