Integration af de fremmede

Det er et ofte nævnt problem, at flygtninge og indvandrere har svært ved at finde fodfæste og blive integreret i det danske samfund. Alle er også enige om, at den vigtigste faktor for en vellykket integration er at komme inden for på arbejdsmarkedet.

Men her stiller de bureaukratiske regler hindringer i vejen. Det er svært at finde et arbejde, som fuldt ud kan erstatte en offentlig ydelse hvis man ikke taler sproget godt, eller hvis man bare har et fremmed klingende navn.

En basisydelse ville stille indvandrere bedre, idet de ville have lettere ved at skaffe sig gradvis fodfæste i midlertidige deltidsansættelser. Og de ville lettere kunne forsøge sig med egen virksomhed i mindre målestok, uden at måtte ty til sort arbejde og socialbedrageri.