Iværksættere

Det er velkendt, at det er svært at starte egen virksomhed, fordi en nystartet virksomhed som regel ikke giver tilstrækkeligt overskud de første par år og det derfor ikke er muligt at leve af den. Omvendt kan man som regel ikke beholde en overførselsindkomst samtidigt med, at man starter egen virksomhed. Dette afholder sandsynligvis mange fra at forsøge sig som selvstændige.

En basisindkomst, som ikke bliver nedreguleret eller fjernet, når man starter en virksomhed, vil gøre det lettere for iværksættere at prøve kræfter med en ide til selvstændig virksomhed.