Julie Knutsen Worre: UBI-debatten i Danmark og Finland

Onsdag d. 20. sept. 2017 kl. 19.30:
Julie Knutsen Worre: Debatten om borgerløn i Danmark og Finland. Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 Kbh.K.

Powerpoints fra foredraget

Julie Worres specialeafhandling: Nødvendig eller undergravende?
En komparativ kritisk diskursanalyse af italesættelsen af borgerløn i
Danmark og Finland.

Kandidatspeciale ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, 2017