Klage over DR Detektor

Der er indgivet en klage over DR’s Detektor-program 23. maj 2013 for – stik imod programmets eget formål – ukritisk at viderebringe en udokumenteret påstand som om den var en videnskabeligt fastslået kendsgerning. Påstanden er, at øget udbud af arbejdskraft i sig selv skaber øget efterspørgsel efter arbejdskraft, uanset om samfundet har høj arbejdsløshed eller ej.

Der er ikke empirisk belæg for denne påstand, men alligevel lægges den til grund for regeringens beskæftigelsespolitik og fremføres af de økonomer, regeringen støtter sig til, som om det var en videnskabelig kendsgerning. Detektors opgave burde være kritisk at undersøge, om der er hold i den slags påstande, men her har de svigtet deres opgave.

Klagen er fremført af Steen Ole Rasmussen, Lise Lotte Rahbek og Erik Lang, og kan læses her: http://www.arbejdsforskning.dk/pdf/art-216.pdf

De tre klagere står ikke alene med deres kritiske synspunkt. Tilsvarende kritik har været fremsat af tidligere overvismand Christen Sørensen og fhv. departementschef Jørgen Rosted (Politikens kronik 24. maj 2013), og af professor i økonomi Jesper Jespersen i Information.