Kommentar fra Niels I. Meyer

Kære læsere,

Jeg var i 1978 med til at introducere begrebet borgerløn i DK i forbindelse med debatbogen “Oprør fra midten” (Ofm). 

Efter at have læst referatet fra mødet i Finland [se Nyhedsbrev 14. september 2018] må jeg desværre konstatere, at man ikke er kommet et eneste skridt videre med at  fokusere på endsige gennemføre en model, som bare minder en lille smule om forslaget i Ofm. Snarere synes forvirringen at blive større og større i forbindelse med diskussionen af disse uinteressante “discountmodeller”.

Jeg orker ikke mere i min høje alder (88) og mit skrantende helbred at gentage min argumentation for den visionære borgerløn, som er en ekstra gevinst i Ofm´s “humane ligevægtssamfund”. Jeg vil blot nævne, at Ofms borgerløn ligger på mindst niveau med dagens folkepension for at give nogen mening. Det er der naturligvis ikke plads til i dagens kapitalistiske samfundssystem. Begynd med at reformere det – i stedet for at spilde jeres tid på discountmodeller, som skal godkendes af kapitalismen.

Da jeg var med til at igangsætte hele denne diskussion, da mange af jer ikke var født endnu, har jeg tilladt mig at bruge lidt spalteplads til at minde om forslagets fødsel i DK.

Venlig hilsen fra Niels (IM)