Michael Husen: Socialpædagogik og Arbejdsprocesser

Michael Husen: Socialpædagogik og Arbejdsprocesser
1. udgave: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1985
E-bog udgave: 2019
Format: E-bog, ePub. Download gratis.

Socialpædagogik drejer sig om menneskers udvikling som helhed, og et af de vigtigste træk ved den personlige udvikling er, at man bliver i stand til at udføre arbejdsprocesser. At man får evnen til at sætte sig mål og til at gøre det nødvendige for at realisere disse mål.

Her skal vi se nærmere på, “arbejde” er og hvad det udviklende ved arbejdet består i. Først når det er gjort klart, at en hel arbejdsproces indeholder mere end blot nogle arbejdsfunktioner, bliver det muligt at forstå, hvorfor arbejdsprocesser er så vigtige. En hel arbejdsproces indbefatter beslutning, plaHnlægning, udførelse og værdsættelse, og kun hvis man deltager i alle disse faser af arbejdsprocessen, kan den blive til en solid udviklende erfaring.

Den mest konstruktive form for erfaring finder sted, når barnet og den voksne sammen udfører en arbejdsproces omkring et mål, de er fælles om. Fokus skal ikke være på barnet, og heller ikke på den voksne, men på det fælles tredje.