Mindre bureaukrati

Det kræver pt. et stort administrativt og bureaukratisk apparat at administrere de mange forskellige overførselsindkomster og kontrollere de borgere, der modtager ydelserne. A-kasser, Arbejdsformidling, Arbejdsprøvning, Akriveringskonsulenter osv.

Det meste af dette bureaukrati vil kunne spares væk, hvis alle borgere har ret til en almindelig basisindkomst, som blot kunne administreres af skattevæsenet. På skatteudregningen ville det blot være et enkelt beløb, som automatisk ville blive tiilgodeskrevet hver borger.

Samfundet ville kunne spare et betydeligt beløb ved at fjerne dette bureaukrati.